joombig banner rotation images

Menu

 

Modernizacja magistrali i kolektorów prowadzona jest metodą bezwykopowąModernizacja magistrali i kolektorów prowadzona jest metodą bezwykopową, fot. WOD.-KAN.

 

WOD.-KAN. remontuje główną magistralę wodociągową. Nowoczesny rurociąg położony będzie na blisko 2,5 km odcinku. Nową jakość zyskają także główne kolektory sanitarne, które mają być modernizowane na długości ok. 3 km. Przebudowa magistrali i kolektora będzie kosztować miejską spółkę ponad 21 mln zł.

 

 

Główna magistrala wodociągowa remontowana będzie od ujęcia wody na Myszakach do ul. Sienkiewicza. Do renowacji rurociągu wykonawca wykorzysta metodę bezwykopową. Oznacza to, że większość prac wykonywanych będzie pod ziemią, bez konieczności rozkopywania gruntu. - Postawiliśmy na technologię bezwykopową, bo w porównaniu z tradycyjną metodą jest mniej uciążliwa dla mieszkańców i bardziej uzasadniona ekonomicznie – mówi Piotr Pierzchała, prezes bełchatowskiej spółki WOD.-KAN. – Dzięki temu nie będziemy musieli rozbierać, a później odtwarzać nawierzchni, ingerować w inne sieci czy zakłócać ruchu na drogach – tłumaczy prezes Pierzchała.

 

Pierwsze prace spółka ma już za sobą. Renowację, metodą rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV, przeprowadzono na terenie ujęcia wody na Myszakach – ok. 200 m odcinek oraz na skrzyżowaniu ulic: Mazowieckiej
i Olsztyńskiej – 50 m fragment. Teraz wykonawca montuje w tych miejscach armaturę wodociągową. W planach na kilka najbliższych tygodni są kolejne wykopy przygotowawcze w ul. Mazowieckiej i Pogodnej, a później renowacja tych odcinków. 

 

- Ta inwestycja jest niezbędna. Rurociąg ma ponad 30 lat, wykonany jest w starej technologii z materiałów żeliwnych, co powodowało szereg awarii. Konieczna więc była nadmierna konserwacja, co przekładało się na wzrost nakładów pieniężnych na utrzymanie magistrali wodociągowej w należytym stanie technicznym – powiedział prezes WOD.-KAN. Modernizacja magistrali jest niezbędna, aby utrzymać jakość przesyłanej wody na wysokim, bezpiecznym pod względem mikrobiologicznym poziomie.

 

Obok renowacji głównej magistrali wodociągowej, WOD.-KAN. remontuje także główne kolektory sanitarne. Modernizacja ma być prowadzona na ok. 3 km fragmencie od ul. Pileckiego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piotrkowskiej oraz od ul. Staszica do placu zabaw przy os. Okrzei.

 

- Kolektor kanalizacji sanitarnej, na tym odcinku, wykonany jest z rur betonowych, które są w złym stanie technicznym, co potwierdzają przeglądy służb eksploatacyjnych i punktowe inspekcje TV. W wielu miejscach kolektor jest załamany lub nieszczelny, co grozi poważnymi awariami prowadzącymi do jego całkowitego zatoru, jak również zanieczyszczenia gruntu ściekami – dodaje Piotr Pierzchała, prezes Wod.-Kan.  

 

I w tym przypadku prace będą prowadzone metodą bezwykopową. Zmodernizować udało się już fragment kolektora od ul. Pileckiego aż do placu zabaw przy os. Okrzei, a także od ronda Hallera w stronę oczyszczalni ścieków oraz od ul. Staszica do placu zabaw przy os. Okrzei. Dodatkowo na odcinku od ul. Pileckiego do wspomnianego placu zabaw zmodernizowane zostały studnie kanalizacyjne z zastosowaniem cienkościennych paneli wykonanych z włókna szklanego, nasączonych żywicami. Ekipy nadal można spotkać na os. Okrzei. W najbliższym czasie mają przebudowywać kolektor od ul. Tęczowej do ronda Hallera, a także  przeprowadzić modernizację studni kanalizacyjnych na tym odcinku.

 

Modernizacja głównej magistrali wodociągowej i głównego kolektora sanitarnego ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Wszystko ma kosztować spółkę ponad 21 mln zł. Na realizację zadania WOD.-KAN. pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana  jest na poziomie ok. 13 mln zł. Obydwa zadania realizowane są w ramach projektu: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na realizację zadania miejska spółka WOD.-KAN. pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGWNa realizację zadania miejska spółka WOD.-KAN. pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW

 

Magistrala będzie remontowana na blisko 2,5 km odcinku, kolektory sanitarne na ok. 3 km Magistrala będzie remontowana na blisko 2,5 km odcinku, kolektory sanitarne na ok. 3 km

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019