joombig banner rotation images

Menu

 

Na realizację projektów ze wszystkich edycji budżetu bywatelskiego miasto wydało ponad 4 mln 180 tys. zł.Na realizację projektów ze wszystkich edycji budżetu bywatelskiego miasto wydało ponad 4 mln 180 tys. złotych

 

Głosowanie tylko na jeden projekt twardy i jeden miękki, mniejsza liczba wymaganych tzw. głosów poparcia, zniesienie ograniczeń wiekowych czy możliwość odwołania się wnioskodawcy od decyzji – takie zmiany w bełchatowskim budżecie obywatelskim przyjęli miejscy radni. Podczas marcowej sesji przegłosowane zostały także zmiany w Bełchatowskiej Karcie Rodziny.

 Wymagania stawiane projektom budżetu obywatelskiego określił regulamin uchwalony przez miejskich radnych. Obowiązek podjęcia takiej uchwały jest nowością i wynika z ustawy z 11 stycznia 2018 r. porządkującej zasady budżetów obywatelskich. - Podjęta uchwała udowodniła, że nasz projekt jest faktycznie obywatelski. Wcześniej był on poddany konsultacjom społecznym. Pochyliliśmy się nad wszystkimi zgłoszonymi uwagami. Zostały one przedyskutowane i część z nich została, oczywiście zgodnie z literą prawa, uwzględniona w tegorocznej edycji – mówi koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia, Iwona Nowak.W bełchatowskim budżecie obywatelskim nie będzie ograniczeń dotyczących wieku wnioskodawcy, osoby popierającej projekt i głosującej. Przypomnijmy, że od 2014 roku w Bełchatowie mieliśmy takie ograniczenie, czyli wnioskodawca i głosujący musieli mieć ukończone 16 lat. Teraz każdy mieszkaniec Bełchatowa, bez względu na wiek, będzie mógł złożyć projekt, podpisać listę poparcie i wziąć udział w głosowaniu.

 


Istotną zmianą jest również to, że dotychczas głosowaliśmy na maksymalnie trzy projekty twarde i trzy projekty miękkie. W tegorocznej edycji głosujemy tylko na jeden projekt z kategorii zadań twardych i tylko jeden z kategorii zadań miękkich. W projekcie pojawił się również zapis, że projekty zgłaszane i realizowane nie mogą dotyczyć miejsc znajdujących się w trwałym zarządzie placówek oświatowych, czyli szkół i przedszkoli.

 


W uchwale ujęty jest także zapis mówiący, że szacunkowy koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 50 proc. środków przeznaczonych zarówno na projekty twarde jak i miękkie. Przypomnijmy, że w puli tych pierwszych jest 1 mln 400 tys. złotych, a drugich – 100 tys. złotych.

 


Bełchatowianie będą także mogli odwołać się w przypadku odrzucenia wniosku (pod warunkiem, że nie stało się to ze względów formalnych). Odwołanie wraz z uzasadnieniem będzie można złożyć do prezydenta Bełchatowa w ciągu pięciu dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji weryfikacyjnej.

 


Bełchatowska Karta Rodziny

 


Podczas marcowej sesji radni pochylili się także nad uchwałą porządkującą zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Bełchatowskiej Karty Rodziny. Przypomnijmy, że działa ona od stycznia 2012 roku. Podjęta uchwała stanowi ujednolicenie zapisów i dostosowanie ich do aktualnie obowiązującego stanu prawnego tj. przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. W projekcie uchwały zawarto więc informacje dotyczące zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z ubieganiem się o Bełchatowską Kartę Rodziny.

 


Nowością, którą wprowadza uchwała jest m.in. to, iż w przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Bełchatowską Kartę Rodziny urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do przyznania i korzystania z karty, pomimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.

 

AP

 

Radni przyjęli uchwały regulujące działanie dwóch miejskich projektów - Budżetu Obywatelskiego  i Bełchatowskiej Karty RodzinyRadni przyjęli uchwały regulujące działanie dwóch miejskich projektów - Budżetu Obywatelskiego i Bełchatowskiej Karty Rodziny

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019