joombig banner rotation images

Menu

toaleta publiczna miejska 6949Z publicznej toalety będzie można skorzystać prawdopodobnie już w majuTrwa odbiór budowy miejskiego szaletu, który został wybudowany dzięki głosom mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Z publicznej toalety będzie można skorzystać już w maju, wcześniej regulamin korzystania z niej będą musieli przyjąć miejscy radni.Temat budowy miejskiego szaletu w centralnym punkcie miasta istniał w Bełchatowie od lat. Zgłaszano projekty do kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego i dopiero w roku 2017 uzyskał on wystarczająco dużo głosów, aby przejść w fazę realizacji. Projekt twardy pt. „Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami” zajął piąte miejsce w V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa, a swój głos oddało na niego 605 uprawnionych do głosowania mieszkańców.


Toaleta stanęła na Placu Narutowicza i przylega bezpośrednio do budynku Miejskiego Centrum Kultury. Latem ubiegłego roku ogłoszono przetarg na tę inwestycję, którą realizowała łódzka firma WC Serwis Łódź, a jej koszt przekroczył 200 tysięcy złotych. Prace polegały na wykonaniu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, sanitarnego i elektrycznego, samej budowy toalety oraz późniejszego odtworzenia nawierzchni i uporządkowania terenu w rejonie przeprowadzanych robót.


– Jeśli chodzi o termin oddania publicznej toalety do użytku mieszkańców, to nie będzie to wcześniej niż w maju – mówi Zbigniew Pożycki, dyrektor Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. – Aktualnie jesteśmy w fazie odbioru robót. Do 15 kwietnia potrwają jeszcze różnego rodzaju poprawki i inne prace kosmetyczne. Później, na kwietniowej sesji Rady Miejskiej, radni mają dyskutować o regulaminie korzystania z miejskiego szaletu. Planowane jest również ustalenie czy korzystanie z niego będzie płatne, jeśli tak, to w jakiej kwocie – dodaje dyrektor Pożycki.

MJ


toaleta publiczna miejska 6960Toaleta przylega do budynku Miejskiego Centrum Kultury
toaleta publiczna miejska 6952605 mieszkańców oddało swój głos na projekt dotyczący budowy toalety w V edycji Budżetu Obywatelskiego
toaleta publiczna miejska 6957Szalet jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019