joombig banner rotation images

Menu

toaleta publiczna miejska 6960Toaleta jest płatna - aby z niej skorzystać należy zapłacić złotówkę

Można korzystać z miejskiej toalety, która znajduje się na placu Narutowicza przy budynku Miejskiego Centrum Kultury. Aby z niej skorzystać, trzeba zapłacić złotówkę. Budowa szaletu to jeden z wygranych projektów Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.  


Miejski szalet przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Składa się z dwóch pomieszczeń - toalety damskiej i toalety męskiej. Jest w pełni zautomatyzowany i nie ma potrzeby, aby ktoś w nim dyżurował. Obsługiwać go będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie, którego pracownicy będą toaletę systematycznie sprzątać oraz uzupełniać brakujące w niej środki do higieny i czystości.

Aby skorzystać z szaletu, trzeba zapłacić złotówkę. Na zewnątrznej ścianie budynku, przy drzwiach, znajdują się dwa osobne automaty przyjmujący monety, które rozpoznają następujące nominały: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł. Warto pamiętać, że automat nie wydaje reszty. Po wprowadzeniu opłaty otwierają się drzwi i włącza się światło. Jednorazowa opłata to maksymalnie 15 minut na skorzystanie z toalety.

 

Budowa szaletu to jeden z wygranych projektów V edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa w 2017 roku. Pomysł ten zajął piąte miejsce, a swój głos oddało na niego 605 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Budowa miejskiego szaletu kosztowała ponad 200 tys. złotych. Prace polegały na wykonaniu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, sanitarnego i elektrycznego, samej budowy toalety oraz późniejszego odtworzenia nawierzchni i uporządkowania terenu w rejonie przeprowadzanych robót. Wiosną prace były już na wykończeniu, później miejscy radni przyjęli regulamin korzystania z toalety, miasto wyłoniło zaś firmę, która będzie obsługiwać szalet na codzień.

toaleta publiczna miejska 6949Szalet jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020