joombig banner rotation images

Menu

 

Podczas obrad radni zajmą się absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za poprzedni rokNa najbliższej sesji radni zajmą się m.in. absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za poprzedni rok

 

Udzielenie absolutorium prezydentowi Bełchatowa i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – m.in. takie punkty znalazły się w porządku obrad najbliższej, XII Sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 27 czerwca, w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu. Początek o godz. 9.

 

 

W planowanym porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał. Wśród nich m.in. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Bełchatowa za rok 2018. Podczas sesji ma też zostać przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady na temat wykonania budżetu. Radni zajmą się również absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za poprzedni rok.


Rada Miejska zapozna się również z Raportem o stanie Miasta Bełchatowa za 2018 rok, raportem ewaluacyjnym z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022" oraz ze sprawozdaniami z działalności bełchatowskiego MOPS-u, realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programu Wspierania Rodziny w Bełchatowie. Wszystkie podsumowania dotyczą ubiegłego roku.


Radni rozmawiać też będą o przekazaniu 100 tys. złotych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń służbowych, a także o projektach nadania nazw dwóm ulicom w Bełchatowie. Jedna, położona prostopadle do ul. H. Sienkiewicza, nazywać by się miała Tatrzańska, a druga, prostopadła do ul. Pabianickiej – Kamionkowa.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020