joombig banner rotation images

Menu

Władze miasta podjęły działania w celu ustalenia źródła nieprzyjemnego zapachuWładze miasta podjęły działania w celu ustalenia źródła nieprzyjemnego zapachu

 

Po wydanym przez spółkę WOD.-KAN. oświadczeniu, w którym stwierdza ona, że odczuwany w niektórych częściach miasta w ostatnich dniach odór nie pochodzi z oczyszczalni ścieków oraz że ich powodem nie są prowadzone przez spółkę modernizacje, miasto podjęło kroki zmierzające do wyjaśnienia źródła nieprzyjemnego zapachu.

 


W trosce o zdrowie mieszkańców oraz komfort mieszkania w naszym mieście, władze Bełchatowa wystąpiły do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie o przeprowadzenie kontroli gromadzenia, sortowania i utylizowania odpadów przez różne zakłady na terenie naszego miasta.


O wynikach przeprowadzonych kontroli niezwłocznie poinformujemy mieszkańców.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020