Increase text size Decrease text size
Menu

Ruszyły zapisy do 17. edycji Ulicznego Biegu „Bełchatowska Piętnastka”. Bieg skierowany jest do każdego, kto ukończył szesnaście lat, lubi biegać i nie boi się długich dystansów. Jak bowiem mówi sama nazwa biegacze będą mieć do pokonania dystans o długości 15 kilometrów. Trasa, tradycyjnie będzie biegła bełchatowskimi ulicami ze startem i metą na ul. Dąbrowskiego – przy Hali Energia.

 

Kapituła Mundurowa im. gen. Janusza Głuchowskiego odznaczyła prezydenta Marka Chrzanowskiego Kryształową Buławą.

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 643/24 o pow . 1,2607 ha w obrębie 10, położona w Bełchatowie przy ul. Staszica 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00044723/6. Na przedmiotowej działce zlokalizowane  są budowle i budynki parterowe.

Teren ww. przeznaczony jest do sprzedaży w przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/258/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 05 lutego 2013r. , poz. 616 ) przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanistycznej C3U(ks) opisanej jako „teren usług z dopuszczeniem parkingów ".

Cena nieruchomości wynosi 5 654 461,00 zł.

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrywania kosztów obiadów dla dzieci uczących się.

W środę 21. sierpnia br. trzy pary z Bełchatowa świętowały jubileusz złotych godów. Państwo Jolanta i Jerzy Cygan, Teresa i Tadeusz Ptaszek, Janina i Adam Roesler obchodzili rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w bełchatowskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Grażyna Rogut, zastępca kierownika USC w towarzystwie licznie przybyłych na tę uroczystość rodzin jubilatów, wręczyli parom okolicznościowe medale podarowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wieloletni małżonkowie otrzymali także pamiątkowe upominki i kwiaty od prezydenta Miasta.

W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa będą prowadzone prace udrażniające koryto rzeki Rakówki.

Woda kojarzy się z żywiołem, wartością, symbolem. Jest także dobrem codziennego użytku. Czym dla ciebie? Weź udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez miejską spółkę WOD.-KAN. i pokaż to na zdjęciach. Jak mówią organizatorzy celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody i krajobrazu przede wszystkim zaś wodą, która jest wszędzie.

Prezydent Bełchatowa skutecznie zabiegał o remont przebiegającej przez Bełchatów drogi krajowej nr 8 – Alei Włókniarzy. Zarządca drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi zapowiada, że do połowy listopada droga będzie wyremontowana. Właśnie trwa procedura przetargowa.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017