Increase text size Decrease text size
Menu

Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bełchatowa przystąpił do prac nad projektem Budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok. W związku z powyższym:

1. Dyrektorzy jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek samorządowych i osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska
w Bełchatowie,  mogą przedkładać właściwym merytorycznie wydziałom Urzędu Miasta Bełchatowa, w terminie do 01.10.2013 roku, materiały planistyczne na 2014 rok.

13 września 2013 roku, w godzinach 10.00 – 11.30 w Sali Konferencyjnej (XVII piętro) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajdującego się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z Poddziałania 8.1.1.

Spotkaj się z nami, a pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości związane z dokumentacją konkursową,
co z pewnością ułatwi przygotowanie wniosku.

Najlepsze projekty mają szansę otrzymać środki z puli 8 000 000 zł!

Sympozjum "Energetyka Bełchatów 2013"W Bełchatowie gościmy przedstawicieli największych koncernów energetycznych, przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także świata nauki i ministerstwa. Goście z różnych stron Polski biorą udział w Sympozjum Techniczno-Naukowym „Energetyka Bełchatów 2013”, które rozpoczęło się w poniedziałek, 9 września. Podczas uroczystego otwarcia gości powitał prezydent Marek Chrzanowski. Gospodarz Bełchatowa – stolicy paliwowo-energetycznej Polski życzył prelegentom owocnych obrad i dyskusji.

Parafiada 2013W niedzielę 8 września u Sercanów odbyła się „Parafiada 2013”. Podobnie jak w latach ubiegłych dofinansował ją Prezydent Miasta Bełchatowa.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta BełchatowaBronisława Hanna Hellwig-Stańczuk została Honorowym Obywatelem Bełchatowa. Uroczystość, podczas której prezydent Marek Chrzanowski, wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie Ewa Skorupa wręczyli Honorowej Obywatelce Akt Nadania Tytułu oraz symboliczne klucze do bram miasta odbyła się 7 września, w siedzibie bełchatowskiego Muzeum. "Jestem mi niezmiernie miło, że tak zaszczytny tytuł trafił właśnie do mnie. Dla mnie, a także mojej rodziny to ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że ta piękna uroczystość odbyła się właśnie tutaj - w urokliwych wnętrzach Muzeum Regionalnego, gdzie kiedyś mieszkała moja rodzina. Z ogromnym podziwem spoglądam na ten Dwór, który dzięki mecenatowi miasta cieszy oko i służy bełchatowianom" - powiedziała podczas uroczystości Bronisława Hanna Hellwig-Stańczuk

Uroczystości wrześniowe w BełchatowieBełchatowianie wspominali żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego. Uroczystości poświęcone pamięci ofiar II wojny światowej odbyły się 7-8 września, tradycyjnie w Grocholicach i u stóp Gór Borowych.

 

1. września br. minęły 74 lata od wybuchu II wojny światowej. Bełchatowianie oddali hołd tym, którzy poświęcili swoje życie dla dobra Ojczyzny. 7 września w parafii Wszystkich Świętych odbyła się masz święta w ich intencji. Podczas nabożeństwa wspominano również żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego, którzy walczyli w obronie Bełchatowa – w tym Gór Borowskich i Księży Młyn.

Rocznica Solidarności w Bełchatowie8 września br. upamiętniono 33. rocznicę powstania struktur NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie. Przedstawiciele władz samorządowych, organizacji i instytucji złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą znajdującą się obok kościoła na os. Dolnośląskim. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień, w których m.in. wspominano członków bełchatowskiej „Solidarności”. Kolejnym punktem uroczystości była Mszą św. w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostało odprawione w parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Pamiętaj o opłatach

Przypominamy, że 15 września upływa termin płatności:

 

- III raty podatku od nieruchomości rolnego, leśnego i płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,

- II raty podatku od środków transportowych.

 

Wpłat podatków prosimy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Bełchatowa w Banku Ochrony Środowiska S.A. Nr 23 1540 1245 2096 4804 1937 0001.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017