joombig banner rotation images

Menu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” sp. j. reprezentowane przez Zdzisława Krupę i Janusza Zaniewicza, zwyciężyło w konkursie o tytuł „Dobrodziej Roku 2013”. Laureaci otrzymali statuetkę w kształcie jabłka oraz pamiątkowy certyfikat. Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie listy nominowanych do tytułu „Dobrodziej Roku” i ogłoszenie zwycięzców odbyło się w piątek, 10 stycznia br. w Miejskim Centrum Kultury.

Cztery pary z Bełchatowa świętowały jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Państwo Janina i Bernard Lewandowscy, Halina i Jan Szewczyk, Teresa i Antoni Szewczyk oraz Anna i Marian Jagodzińscy są ze sobą od ponad pięćdziesięciu lat. Z tej okazji w bełchatowskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w towarzystwie licznie przybyłych na tę uroczystość rodzin jubilatów, wręczyli parom okolicznościowe medale podarowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wieloletni małżonkowie otrzymali także pamiątkowe upominki i kwiaty od prezydenta Miasta.

Prezydent Marek Chrzanowski namawia do debaty na temat wykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy środków na aktywizację zawodową bezrobotnych bełchatowianek. „Coraz więcej kobiet w naszym mieście i powiecie nie ma pracy. Trzeba reagować” – podkreśla prezydent.

Chcesz podłączyć się do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej? Nie czekaj i już dziś zgłoś się do spółki „WOD.-KAN.”.

Prezydent Bełchatowa zachęca wszystkich korzystających z usług Urzędu Miasta do udziału w badaniu służącemu pomiarowi satysfakcji klientów.

Prezydent Miasta Bełchatowa przypomina osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, jednostkom organizacyjnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o obowiązku złożenia:

Prezydent Miasta Bełchatowa przypomina podatnikom podatku od środków transportowych, tj. posiadaczom:

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony;

ciągników siodłowych lub balastowych;

przyczep i naczep;

autobusów;

Mieszkańcy Bełchatowa mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK przy ul. Przemysłowej 14.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2014 roku funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018