joombig banner rotation images

Menu

Kilkadziesiąt osób jest zainteresowanych mieszkaniem w nowym, planowanym bloku BTBS. Budynek ma stanąć obok dwóch już zamieszkanych przy ul. św. Alberta Chmielowskiego. Mieszkanie w Bełchatowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą wiązać się na wiele lat kredytami hipotecznymi i niepokoić się, czy wystarczy im na ratę. Do BTBS zgłosiło już ponad trzydzieści osób, które chciałby zamieszkać przy ul. Chmielowskiego. To właśnie od zainteresowania przyszłych najemców miejska spółka uzależnia budowę.

 

Na stronie BTBS - TUTAJ znajduje się Ankieta dla potrzeb Bełchatowskiego Towarzystwa Społecznego, na bazie której spółka razem z władzami miasta podejmie decyzję o ewentualnej budowie trzeciego bloku na ul. Chmielowskiego. Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszą połowę 2018 roku, a nowe mieszkania zostałyby oddane do użytku jesienią 2020 roku. Koszty inwestycji szacowane są na około 6 mln zł.


W bloku ma być 39 mieszkań. Dwanaście z nich ma być trzypokojowych, osiemnaście dwupokojowych z kuchnią oraz dwa dwupokojowe z aneksem kuchennym. Do tego siedem kawalerek. Metraż mieszkań waha się od 50 do 66 metrów2. Prezes BTBS, Szczepan Chrzęst, zwraca uwagę, że bełchatowianie najczęściej pytają o mieszkania dwupokojowe. - Są one zwyczajnie tańsze od tych większych metrażowo. A dla młodych, rozwojowych małżeństw takie mieszkanie zapewnia dostateczny komfort przy jednym czy dwójce dzieci - dodaje prezes Chrzęst.


Mieszkania BTBS są czynszowe, to znaczy, że nie można ich wykupić na własność, ale można dziedziczyć prawo do najmu. Najemca ponosi pewne koszty budowy (tzw. partycypację), która zazwyczaj nie przekracza 30 proc. wartości mieszkania. Jak przekonuje prezes Chrzęst, w przypadku nowego bloku, partycypacja będzie jednak niższa. - Aby uzyskać kredyt z Banku Gospodarki Krajowej partycypacja nie może przekroczyć 25 procent i dokładnie o takim udziale mówimy - podkreśla prezes.

 

Oznacza to, że zainteresowani najmniejszymi mieszkaniami będą musieli wpłacić nieco ponad 24 tys. zł, a za największe około 53 tys. zł. Dodatkowo najemcy przed zamieszkaniem muszą wpłacić kaucję w wysokości rocznego czynszu. Spółka planuje, aby w nowym bloku wynosił on 10,80 zł za mkw, a więc będzie się wahał od 333 zł za kawalerkę do 721 zł za mieszkanie trzypokojowe.

Rozpoczęło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Mieszkańcy mają do wyboru ponad dwieście propozycji, wśród nich kilka dotyczących Bełchatowa. Do wydania jest w sumie 5 mln zł. Głos można oddać także w bełchatowskim urzędzie miasta, gdzie zostało utworzone specjalne stanowisko.

 

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Obszar województwa został podzielony na pięć subregionów: północny (powiaty kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki),  wschodni (Skierniewice oraz powiaty skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński), południowy (Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni), zachodni (powiaty poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański) oraz subregion obejmujący Łódź. Mieszkańcy każdego z z regionów mają do dyspozycji 1 mln zł.

 

Wśród projektów z regionu południowego, do którego należy powiat bełchatowski, są propozycje imprez sportowych (np. maraton wokół Zalewu Sulejowskiego, ultramaraton kajakowo-rowerowy), zdrowotnych (np. profilaktyka kręgosłupa), czy kulturalnych (m.in. festiwal disco polo). Wiele z nich skierowanych jest do seniorów. Zagłosować można m.in. na zadania dotyczące Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - modernizację oddziału dermatologicznego, wymianę centrali telefonicznej czy też wprowadzenie systemu kolejkowego z biletomatem w poradniach specjalistycznych.

 

Każdy mieszkaniec województwa łódzkiego może oddać jeden głos i przyznać punkty trzem propozycjom ze swojego regionu. Głosować można elektronicznie i tradycyjnie – w punktach na terenie województwa i wysyłając wypełnioną kartę na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 91-051 Łódź z dopiskiem ,,Budżet Obywatelski – głosowanie"). Takie stanowisko do głosowania jest także w bełchatowskim magistracie przy ul. Kosciuszki 1 (na parterze, przy punkcie informacyjnym).

 

Na głosy oddane w tradycyjny sposób organizatorzy czekają do 22 października. Do końca miesiąca można natomiast wskazywać propozycje w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje i lista zadań dostepne są na stronie http:/bo.lodzkie.pl/.

 

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone w listopadzie. Na realizację pojedynczego zadania można uzyskać od 10 tys. zł do 300 tys. zł. Wybrane propozycje realizowane będą w 2018 roku.

 

 

 

Bełchatów pomoże gminie Gostycyn w powiecie tucholskim, poszkodowanej podczas sierpniowej nawałnicy. Na sesji, 28 września, miejscy radni wybrali także nazwy dla dwóch rond i fragmentu północnej obwodnicy miasta oraz dokonali zmian w prezydium rady.

 

Z budżetu miasta dla gminy Gostycyn przekazanych zostanie 10 tys. zł. Z prośbą o udzielenie pomocy do prezydent Marioli Czechowskiej wystąpił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie zniszczeń wywołanych przez nawałnicę w sierpniu tego roku. W jej wyniku uszkodzonych zostało ponad 560 budynków gospodarczych, prawie 200 budynków mieszkalnych. Przez niemal dwa tygodnie po nawałnicy, która przeszła nad powiatem tucholskim 11 sierpnia, wiele gospodarstw było bez prądu. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

Do następnej sesji została natomiast odłożona kwestia zmian w uchwale regulującej przyznawanie mieszkań komunalnych. Jej intencją jest pomoc rodzinom wychowującym czwórkę i więcej dzieci poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych. Przedłożona przez prezydent miasta propozycja mówiła o poszerzeniu zapisów tak, aby była możliwość przyznania mieszkania komunalnego wielodzietnej rodzinie z pominięciem obowiązujących zasad i kryteriów. Decyzję, na drodze zarządzenia, mogłaby podjąć prezydent miasta, co przyspieszyłoby taką pomoc.

 

Projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez Komisje Budżetu i Skarbu Miasta oraz Gospodarki Komunalnej, ale wobec wątpliwości m.in. wiceprzewodniczącego rady Piotra Wysockiego oraz radnej Ewy Skorupy został zdjęty z porządku obrad. Radni mają wrócić do sprawy na następnej sesji, a z proponowanymi w projekcie uchwały zmianami ma się zapoznać jeszcze komisja mieszkaniowa. Za zdjęciem tego punktu zagłosowało 18 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

 

- Zmiany, które proponujemy, dają możliwość szybkiej pomocy rodzinom, które wychowują kilkoro dzieci i rzeczywiście takiego wsparcia potrzebują – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. Szkoda, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejną sesję.

 

Na wrześniowej sesji rada miejska zajęła się także wybraniem nazw dla miejskich rond i ulicy - północnej obwodnicy miasta. Rondo na skrzyżowaniu ulicy Czaplinieckiej i północnej obwodnicy miasta będzie nosić imię Apoloniusza Zawilskiego, żołnierza kampanii wrześniowej, pisarz i historyk. Ta propozycja pojawiła się już podczas obrad i wygrała z zaproponowanym wcześniej przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna ,,Razem” imieniem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Rada przyjęła ją jednogłośnie. Pułkownik Apoloniusz Zawilski jest honorowym obywatelem Bełchatowa.

 

Radni nazwali również rondo w pasie Armii Krajowej, wybudowane w 2012 roku. Będzie ono nosić imię Żołnierzy Niezłomnych (18 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się). Takie określenie formacji walczących w podziemiu w okresie powojennym jest obecne w przestrzeni publicznej od kilku lat. Podczas debaty pojawiła się także propozycja nazwania ronda imieniem generała Stanisława Sojczyńskiego ,,Warszyca”, ale nie była głosowana. Natomiast fragment obwodnicy północnej, biegnącej w granicach miasta, będzie nosić imię Kazimierza Pułaskiego, jednego z przywódców konfederacji barskiej. Za opowiedziało się 13 radnych, trzech było przeciw, a sześciu się wstrzymało.

 

Długą dyskusję podczas obrad wzbudziły kwestie personalne. Z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bełchatowa został odwołany Józef Wodziński. Wniosek w tej sprawie został złożony na czerwcowej sesji. Zwolnione miejsce w prezydium rady zajął Sebastian Brózda. Kolejny wniosek o odwołanie, złożony na sierpniowej sesji, dotyczył radnej Ewy Skorupy, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jego uzasadnieniem była decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej o odrzuceniu uchwały rady miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej. Wniosek przepadł w głosowaniu.

 

Kwestie personalne powróciły pod koniec sesji w sprawach różnych. Do porządku obrad wprowadzony został punkt mówiący o odwołaniu Radosława Herudzińskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i powierzeniu tej funkcji Grzegorzowi Muskale. Został on przegłosowany. Kolejne głosowanie dotyczyło nowego wiceprzewodniczącego rady Sebastiana Brózdy, który złożył rezygnację z przewodniczenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Radni tę rezygnację przyjęli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace przy przebudowie skrzyżowania Staszica i 1 Maja idą pełną parą. Już od wtorku, 3 października, zostanie ono zamknięte, a ruch w tamtym rejonie będzie odbywać się zgodnie z czasową organizacją. Miasto planuje, aby z nowego ronda kierowcy zaczęli korzystać w pierwszej połowie grudnia.

 

- To jedno z bardziej zatłoczonych i niebezpiecznych skrzyżowań. Myślę, że rondo jest bardzo potrzebne i rozładuje ruch w tej części miasta. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych i chcemy, aby zakończyła się jeszcze w tym roku– mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 

Od 3 października kierowcy w rejonie skrzyżowania ulic Staszica i 1 Maja pojadą zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (zdjęcie na dole strony). – Na czas robót przygotowaliśmy objazdy, bo konieczne jest wyłączenie skrzyżowania z ruchu. Wszystkich kierowców prosimy o wyrozumiałość - mówi wiceprezydent Bełchatowa, Ireneusz Owczarek.

Jadąc od ul. Czyżewskiego w stronę Binkowa, na wysokości marketu E.Leclerc będą oni omijać skrzyżowanie wcześniej przygotowaną drogą z płyt betonowych. Następnie pojadą drogą między Sport Hotelem a ul. Staszica i na wysokości boisk treningowych wrócą na Staszica.


Przebudowę skrzyżowania ul. Staszica i 1 Maja władze Bełchatowa traktują ją priorytetowo, także ze względu na poprawę bezpieczeństwa. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia rondo ucieszy kierowców, którzy w tej chwili mają kłopoty ze skrętem w lewo z ulicy 1 Maja, a ruch w rejonie dwóch supermarketów powinien odbywać się płynnie. Kolejny etap, czyli budowa odcinka przy markecie budowlanym może być realizowany w przyszłym roku.

Nowe rondo ma kosztować 3 mln 930 tys. zł. 1 mln 300 tys. zł miasto dostanie od powiatu bełchatowskiego, do którego należy ul. Staszica. Do inwestycji 250 tys. zł dołoży także market Majster.

AP

Miasto jest coraz bliżej kupna budynku po spółce akcyjnej Energoinż. W środę, 27 września, magistrat złożył ofertę, a już następnego dnia syndyk masy upadłościowej ją przyjął. Nieruchomość oglądali także miejscy radni, którzy wyrazili zgodę na jej kupno. Koszt zakupu budynku i i praw do użytkowania wieczystego gruntu będzie kosztowało 1 mln złotych plus VAT.

 

Miasto planuje, żeby w budynku przy ul. Staszica nową siedzibę miał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Władze od wielu miesięcy rozważały, jak poprawić warunki obsługi jego klientów.

 

-Cieszę się, bo dzięki tej inwestycji obsługa petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znacznie się poprawi. To właśnie z myślą o mieszkańcach planowaliśmy kupno budynku po Energoinżu - podkreśla prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska.

 

Obecnie MOPS mieści się w jednym budynku razem z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego. Złe warunki lokalowe spowodowały, że miasto szukało rozwiązania dobrego zarówno dla pracowników ośrodka, jak i petentów. Budynek po Energoinżu wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Klienci będą obsługiwani na parterze trzypiętrowego biurowca.

 

Sama lokalizacja jest dogodna dla wszystkich mieszkańców, również tych niepełnosprawnych, o czym przekonuje prezydent Czechowska. - Przy biurowcu znajdują się miejsca parkingowe, a obok przystanek, na którym zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej. Dodatkowo budynek jest wyposażony w podjazd, który z pewnością ułatwi wejście zarówno osobom z niepełnosprawnością jak i rodzicom z wózkami dziecięcymi - dodaje prezydent.

 

Pierwsi klienci będą obsłużeni w nowym budynku po przystosowaniu go do potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i mieszkańców.

AP

Kilkanaście miejskich dróg zyska nową nawierzchnię. Roboty, które mają potrwać do połowy października są na półmetku. Z asfaltowej nakładki mogą już korzystać klienci miejskiego targowiska.

Altana w parku na os. Binków odzyskała swój blask, dzięki czemu mieszkańcy zyskali miejsce, w którym można wypocząć, a dzieci dodatkowo mogą rozwijać plastyczne talenty.


W Bełchatowie znajduje się 7 zagospodarowanych parków miejskich oraz 5 skwerów zieleni miejskiej (więcej o bełchatowskich parkach TUTAJ), które są świetną alternatywą na spędzanie wolnych chwil. Jednym z nich jest powstały w 2002 roku park im. Prof. Juliana Samujłły na os. Binków. Na 5,5 ha rośnie kilkaset drzew i kilka tysięcy krzewów, a wśród nich prowadzą alejki z kostki brukowej i kruszyw naturalnych. W parku jest też ścieżka zdrowia, miejsce na ognisko i fontanna z młyńskim kołem. Do dyspozycji mieszkańców jest także  altana, która nie tylko chroni przed deszczem i słońcem, ale jest także miejscem spotkań i odpoczynku. Jej stan technicznych wskazywał jednak na konieczność przeprowadzenia remontu.


W parkowej altanie zostało wymienione pokrycie dachowe, zamontowano także brakujące elementy drewniane. Całość została pomalowana specjalnym lakierem, który dodatkowo zabezpieczył budowlę przed działaniem czynników atmosferycznych. Miasto pomyślało także o najmłodszych. Słup główny został pokryty farbą tablicową, dzięki czemu dzieci, a także i starsi, będą mogli za pomocą kredy upiększać nowo wyremontowaną altanę.


Całkowity koszt remontu to niecałe 19 tys. złotych. Na zdjęciach poniżej altana przed i po renowacji.

AP

 

 


 

28 września odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej. Radni, tradycyjnie będą obradować w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu. Początek o godz. 10:00.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017