Increase text size Decrease text size
Menu

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Licząca osiem kilometrów trasa ma być gotowa w 2023 roku. Połączona z otwartą niedawno obwodnicą północną radykalnie poprawi sytuację na drogach w centrum Bełchatowa.

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są wymianą starego źródła ciepła na nowe do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącym Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Grupa mieszkańców spotkała się z Mariolą Czechowską, prezydent miasta, w sprawie utworzenia Bełchatowskiej Rady Seniorów. 21 lutego powstał komitet społeczny, którego zadaniem będzie powołanie takiego organu.

Z bezpłatnej pomocy prawnika mogą korzystać mieszkańcy wspólnot PGM. Specjalista przyjmuje dwa razy w tygodniu.

O nowym spojrzeniu na organizację transportu w Bełchatowie mówiła prezydent Mariola Czechowska na konferencji pod hasłem ,,Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska”, która odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Debata specjalistów była nawiązaniem do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej kilka dni temu przez Radę Ministrów. Jednym z podstawowych elementów tego dokumentu jest plan rozwoju w Polsce elektromobilności, czyli upowszechnienia ekologicznego transportu elektrycznego.

6 km będzie liczyć trasa I Bełchatowskiego Biegu Nocnego, który odbędzie się 11 marca. Zawodnicy wystartują o godz. 21 i pobiegną ulicami na osiedlu Binków.

Prezydent Mariola Czechowska zasiadać będzie w kapitule XIV edycji Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego. W ubiegłym roku to Bełchatów był gospodarzem gali wręczenia nagród.

Mieszkańcy Bełchatowa uhonorowali pamięć płk Ryszarda Kuklińskiego – oficera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017