joombig banner rotation images

Menu

Nowy węzeł przesiadkowy będzie ekologicznyTylko w tym roku Bełchatów pozyskał niemal 10 mln złotych dofinansowania na kilka projektów, z czego prawie 2 mln zł na budowę węzła przesiadkowego. Do końca grudnia miasto chce rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Oznacza to, że najprawdopodobniej w sierpniu przyszłego roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowego dworca autobusowego.

Młodzież CKP zaangażowała się w odnawianie grobówKilkanaście nagrobków osób nieznanych, samotnych i bezdomnych pochowanych na bełchatowskim cmentarzu, zostanie odnowionych. To efekt projektu ,,Ocalić od zapomnienia", z inicjatywą którego wyszedł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Drewniane obudowy przygotowali uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego, do akcji włączyli się także Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot, Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny i przedsiebiorcy. 1 listopada na mogiłach bezdomnych zapłoną znicze.

Sesja Rady Miejskiej w BełchatowieO nowych zasadach wynajmowania lokali komunalnych, pomocy na rzecz powiatu bełchatowskiego i zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej między innymi będą rozmawiać radni podczas najbliższej sesji. Odbędzie się ona w czwartek, 26 października. Radni tradycyjnie będą obradować w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu. Początek o godz. 10:00.

W listopadzie zakończy się modernizacja należącego do miasta budynku przy ul. Czaplinieckiej 44d. Dzięki pracom komfort życia 112 rodzin zdecydowanie się poprawi. Remont „Felka” będzie kosztować około 3 mln 800 tys. złotych. Blisko 3 miliony złotych pochodzą z Unii Europejskiej.

 

Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego, popularnie zwanego „Felkiem”, powoli dobiega końca. Zakres przeprowadzonych prac jest szeroki. Wykonane zostały elewacje zewnętrzne, docieplono i pokryto dach, a na wszystkich zaworach założone zostały zawory termostatyczne. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmodernizowało także cały węzeł ciepłowniczy.

 

W tej chwili rozpoczęto montaż wentylacji mechanicznej, a wkrótce założona zostanie instalacja fotowoltaiczna (wytwarzana przez nią energia elektryczna wykorzystana będzie dla potrzeb budynku). W oszczędzaniu światła pomoże z pewnością modernizacja oświetlenia na korytarzach i w klatkach schodowych, w których obecne świetlówki zastąpią oprawy typu LED.

 

Modernizacja „Felka" obejmie także wymianę drzwi zewnętrznych i montaż nowych daszków nad wejściami do budynku. Do końca listopada przeprowadzone zostanie również docieplenie stropu nad komórkami lokatorskimi oraz zostaną położone w korytarzach nowe stropy z płyt kartonowo-gipsowych.

 

Prace przy ul. Czaplinieckiej 44d zakładają zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które mają zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć jej straty, a tym samym pozwolą uzyskać korzystny wpływ na środowisko. Remont budynku ma kosztować około 3 mln 800 tys. złotych. Co warte podkreślenia, miasto z własnych pieniędzy inwestuje tylko nieco ponad 800 tysięcy. Pozostałe środki, jakie potrzebne są na realizację tego zadania, czyli blisko 3 miliony złotych, pochodzą z Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D – Felek” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna, podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków).

 

W sumie w budynkach komunalnych miasto ma 658 lokali. Oprócz ,,Felka” to m.in. byłe hotele robotnicze ,,Odra” i ,,Wisła” oraz bloki 100, 100a i 100b przy ul. Czaplinieckiej. Miasto ma także mieszkania komunalne w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych.

 

Prace przy modernizacji ,,Felka" zakończą się w listopadzie

Modernizacja Felka zakończy się w listopadzie

,,Felek" został ocieplony

Spółka Wod-Kan odzyskała ponad 3 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To ostatni etap rozliczenia kontraktu nr 9 spółki, który zakończył się w roku ubiegłym.

 

Po kontroli przeprowadzonej w październiku 2016 roku, NFOŚiGW potwierdził zakończenie projektu i zdecydował, że płatność końcowa wyniesie 3 mln 36 tys. 481 złotych. Następnie, w związku z toczącymi się postępowaniami prokuratorskimi wobec poprzedniego zarządu, który podejrzewany jest o działania na szkodę spółki, podjął decyzję o wstrzymaniu płatności.

 

Przypomnijmy, że chodzi o realizację kontraktu nr 9, czyli budowę instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków. NFOŚiGW stwierdził, że przy jego realizacji został uszczuplony interes ekonomiczny Unii Europejskiej i w związku z tym nałożył na miejską spółkę korektę finansową w wysokości 1 mln 600 tys. złotych. Zdaniem prezesa Wod-Kanu, Piotra Kopka, spółka straciła więcej pieniędzy. - Decyzją poprzedniego zarządu wykonawca kontraktu, firma Rebud, została zwolniona z zapłacenia 2,5 mln złotych kary za nieterminowe wykonanie umowy. Stoję na stanowisku, że Wod-Kan zapłacił karę i nie powinien być podwójnie obciążany za realizację jednego projektu. Cieszę się, że po roku rozmów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pieniądze wcześniej wstrzymane, czyli ponad 3 mln złotych, są już na koncie miejskiej spółki.

 

Na realizację płatności końcowej spółka zaciągnęła pożyczkę z funduszu. Wspomniany kredyt został przyznany na trzy miesiące, po wstrzymaniu dopłaty unijnej zarząd zdecydował, że spłaci go z własnych środków, żeby nie obciążać spółki niepotrzebnymi odsetkami. Jak zapewnia prezes Kopek, decyzja o spłacie pożyczki nie spowodowała podniesienia obowiązujących w Bełchatowie stawek za wodę i ścieki.

 

 

Warto nadmienić, że w skład przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" wchodzą następujące kontrakty:

 

Kontrakt 01

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki

 Kontrakt 02

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III

 Kontrakt 03

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - etap I

 Kontrakt 04

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej

 Kontrakt 05

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Politanice

 Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze "Centrum" oraz w nowo projektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie ujęcia wody

 Kontrakt 07

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Binków

 Kontrakt 08

Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa

 Kontrakt 09

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków

 Kontrakt 10

Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

 Kontrakt 11

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej

 Kontrakt 12

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków

 Kontrakt 13

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III


 

Bełchatów oferuje przedsiębiorcom nie tylko doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi, ale także katalogiem ulg i zwolnień od podatków. Flagowym programem pomocy dla inwestorów jest program de minimis.

 

Jak przekonują władze miasta, program ma być zachętą do inwestowania w Bełchatowie. System zwolnień od podatku, uchwalony przez Radę Miejską stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, ale także w dużej mierze przyczynia się do tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

 

Podatnicy, którzy zwiększą zatrudnienie do końca 2017 roku, mają szansę skorzystaćze zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2018-2019. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała nr XLV/404/14) Wspomniana uchwała zawiera dwie propozycje preferencji.

 

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych.

 

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji, a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała nr XLV/405/14).

 

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44 733 51 27.

AP

 


 

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, uroczystą liturgią i tradycyjnym kiermaszem kremówek zakończyły się tegoroczne – trzynaste już Bełchatowskie Dni Papieskie. Ale to tylko część wydarzeń poświęconych Papieżowi Polakowi, w których uczestniczyli mieszkańcy.

Bełchatów może otrzymać prawie 4 mln 200 tys. złotych dofinansowania na kupno sześciu niskoemisyjnych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. W ramach wniosku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 miasto ubiega się o kwotę 7,5 mln zł. i wiele wskazuje na to, że do końca roku taka kwota zostanie przyznana.

 

Miejski projekt przewiduje zakup sześciu niskoemisyjnych autobusów, w tym trzech elektrycznych, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do przewozu pasażerów w Bełchatowie. Nowe autobusy elektryczne miałyby przede wszystkim obsługiwać linię nr 2, która jest najdłuższa, pozostałe trzy – trafią na inne linie.

 

Pojazdy, które miasto kupi w ramach projektu, będą spełniały surową normę emisji spalin Euro 6, zgodnie z którą dopuszczalna wartość emisji tlenków azotu wynosi 400 mg/kWh a limit emisji cząstek spalin wynosi 10 mg/kWh. Jeden z takich autobusów był testowany przez Miejski Zakład Komunikacji w kwietniu tego roku.

 

Jak mówi prezydent Czechowska, najważniejszym powodem, dla którego miasto planuje zakup autobusów elektrycznych jest troska o środowisko. - Wszystko, co jest związane z programem antysmogowym jest nam bardzo bliskie i dokładamy wszelkich starań, by powietrze w Bełchatowie było czyste, głównie z myślą o naszych mieszkańcach.

 

 

Nowe autobusy zasilą miejski tabor w ciągu najbliższych dwóch lat. Miasto czeka z zakupem na całość dofinansowania. Cały projekt ma kosztować niecałe 11 mln zł., Urząd Wojewódzki zadeklarował, że do końca tego roku Bełchatów ma otrzymać wnioskowane 7,5 mln złotych.

 

Wymianę części taboru bełchatowskiego MZK na bardziej ekologiczną zakłada m.in. Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Miasto od dawna podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście, mowa chociażby o dopłatach dla mieszkańców na wymianę pieców i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ważnym punktem przyjętej przez magistrat strategii jest z całą pewnością darmowa komunikacja miejska, której wprowadzenie było jedną z pierwszych decyzji prezydent Bełchatowa, Marioli Czechowskiej.

AP

 


 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017