joombig banner rotation images

Menu

Blisko 300 m sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i Bema zostanie zmodernizowana. Prace budowlane trwają cały lipiec. Wszystko w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”.

 

Trwają prace budowlane związane z wymianą sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i Bema. Na wykonanie zadania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Wykonawcą robót jest firma ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z Łodzi.

 

W ramach prac wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja około 300 m sieci ciepłowniczej. Istniejąca obecnie stara sieć kanałowa zostanie zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną. Wartość robót realizowanych na tym terenie wynosi 283 981,56 zł brutto. Realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, zmniejszenie strat generowanych w procesie przesyłu oraz ograniczy ryzyko awarii w latach następnych. Przyczyni się także do zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Modernizacja sieci ma się zakończyć 4 sierpnia 2017 r.
 

Miasto buduje chodniki i ścieżki rowerowe. Część robót już się zakończyła, kolejne są na półmetku. Nowy chodnik będzie m.in. na ul. Dzikiej.

Trzy firmy są zainteresowane kupnem gruntów w strefie inwestycyjnej przy ul. Czaplinieckiej. Deklarują utworzenie od kilku do ponad dwudziestu miejsc pracy. W tym roku o tereny inwestycyjne było 19 zapytań. Zapewne będzie ich więcej, bo rusza właśnie promocja stref. W przyciągnięciu inwestorów pomóc ma m.in. profesjonalny film i nowa strona internetowa.

Miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych i zastąpienie ich nowymi źródłami ciepła. Chodzi o kwotę 1 mln 116 tys. 458 złotych.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Marioli Czechowskiej, prezydent Bełchatowa. Uznała, że radni miejscy nie mieli merytorycznych podstaw do negatywnej oceny wykonania budżetu i podejmując taką uchwałę istotnie naruszyli prawo. Procedura udzielania absolutorium jest ściśle powiązania z wykonaniem budżetu za wcześniejszy rok, nie odnosi się natomiast do całokształtu działalności prezydenta.

Od 14 lipca działa program pomocy w spłacie zadłużenia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Osoby, których zadłużenie nie przekracza 15 tys. złotych i spełnią wymagania programowe, mogą odpracować zaległości czynszowe. Na dzień 30. czerwca b.r. najemcy zalegali z czynszem na kwotę 2 mln 224 tys. 721 zł.

We wtorek, 1 sierpnia, bełchatowianie oddadzą hołd warszawskim powstańcom. Jak co roku zawyją syreny, zabiją dzwony, a w mieście zostaną ustawione 63 krzyże, nawiązujące do 63 dni Powstania Warszawskiego.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o świadczenie 500+ na kolejny rok.  Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają.