Increase text size Decrease text size
Menu

Podatnicy podatku od środków transportowych, tj. posiadacze:  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych lub balastowych,
przyczep i naczep oraz autobusów powinni pamiętać o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 lutego  2017 r. deklaracji na podatek od środków transportowych na 2017 rok. Deklaracja powinna zostać sporządzona na formularzach według ustalonych wzorów. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych należy informować Prezydenta Miasta Bełchatowa w terminie 14 dni od ich zaistnienia.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowy UM, pod numerem:
(0 44) 733 51 13.

Do pobrania:

W minioną niedzielę odbyły się uroczystości poświęcone 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach, a po jej zakończeniu złożono kwiaty na grobie powstańców znajdującym się na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego. W obchodach,  wzięli udział między innymi: prezydent Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentem Łukaszem Politańskim i Ireneuszem Owczarkiem, a także  przedstawiciele starostwa, radni, politycy oraz mieszkańcy. Organizatorem uroczystości było Centralne Archiwum Strzeleckie.

Od 23 stycznia do 22 lutego bieżącego roku potrwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

 

  1. 1. Zbierania uwag do projektu uchwały w sprawie zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w trybie ciągłym w terminie od 23.01.2017r. do 22.02.2017r do godziny 15:30.

 

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać:

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

 

2. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Bełchatowa w dniu 07.02.2016 roku, które odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów w godzinach 16:00 – 18:00.

 

3.  Zbierania uwag ustnych, w trybie ciągłym w terminie od 23.01.2017r. do 22.02.2017r do godziny 15:30, w Wydziale Rozwoju Miasta pok. 215 Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1  97-400 Bełchatów.

 

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udziela:

Jakub Berłowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta

tel. 44 733 51 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga:

 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji muszą zawierać:

1. Odniesienie do zapisów projektu dokumentu wraz ze wskazaniem propozycji zmiany tych zapisów wraz z uzasadnieniem.

2. Dane kontaktowe osoby składającej uwagi wnioskodawcy.

 

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji bez w/w elementów oraz złożone po godzinie 15:30 w dniu 22.02.2017 roku nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania:

Miasto przygotowało plan nowej sieci szkół. Kuratorium oświaty ocenia go jako wzorcowy. Wszystkie 6-letnie bełchatowskie szkoły podstawowe 1 września zostaną przekształcone w placówki 8-letnie. Rewolucji w lokalizacji i szkolnych obwodach nie będzie.

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.

Od poniedziałku magistrat gości delegację z naszego partnerskiego miasta Csongrád.

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.


W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego - zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 13 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.
Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, które będzie trwało 3 tygodnie od daty upublicznienie ww. listy.

 

/www.ngo.lodzkie.pl/

 

Wiecej informacji oraz wzory dokumenmtów na stronie http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/863-wybory-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-do-%C5%82%C3%B3dzkiej-wojew%C3%B3dzkiej-rady-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-po%C5%BCytku-publicznegoMiasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017