Increase text size Decrease text size
Menu

Spółka Wod-Kan ma nowego wiceprezesa. Rada Nadzorcza na posiedzeniu 6 lutego 2017 zdecydowała o powierzeniu tej funkcji Panu Piotrowi Pierzchale.

Niemal 7 tysięcy posiłków wydała miejska jadłodajnia najuboższym mieszkańcom naszego miasta. W schronisku miejskim dziennie, średnio, przebywa około 50 osób. Te dane pokazują, że bezdomność w naszym mieście występuje, a działania podejmowane przez magistrat są potrzebne.

Miasto ma duże szanse na unijną dotację na budowę węzła przesiadkowego. To jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich trzech lat. Węzeł przesiadkowy mieścić się będzie przy ul. Czaplinieckiej w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II. Powstaną: ekologiczny budynek poczekalni, zadaszony peron, parkingi, drogi dojazdowe, miejsca dla rowerów. To tu zajeżdżać będą miejskie emzetki, autobusy dalekobieżne i PKS, busy.

Zima w tym roku nie odpuszcza. Od rana na ulicach i chodnikach w Bełchatowie trwało odśnieżanie. Sytuację w mieście na bieżąco monitoruje straż miejska, zgłaszając informacje do odpowiednich służb i przypominając właścicielom chodników o obowiązku ich odśnieżania.

31 stycznia zostały dokonane zmiany w zarządach spółek Wod-Kan i PGM. Ze stanowiska wiceprezesa spółki Wod-Kan została odwołana pani Wiesława Kuc. Do zarządu spółki PGM na stanowisko wiceprezesa został powołany pan Radosław Wodziński.

Bełchatów znalazł się w czołówce wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, gdyż jako jedna z nielicznych gmin posiada opracowany i pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022. Teraz magistrat ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Uwagi zbierane będą do 22 lutego.

Komitet Rewitalizacji ma stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Bełchatowa w zakresie rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Zbierania uwag w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

  2. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Bełchatowa, które odbędzie się 7 lutego w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów w godzinach 16:00 – 18:00.

  3. Zbierania uwag ustnych, w trybie ciągłym do 22.02.2017r do godziny 15:30, w Wydziale Rozwoju Miasta pok. 215 Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów.

 

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji bez w/w elementów oraz złożone po godzinie 15:30 w dniu 22.02.2017 roku nie będą rozpatrywane.

 

Pisząc o rewitalizacji warto wspomnieć, że bełchatowski GPR został wpisany jako drugi (po Łodzi) opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, podczas gdy zdecydowana większość programów rewitalizacji opracowana jest w ramach procedury uproszczonej tzw. wytycznych. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Berłchatowa posiada wszystkie elementy wskazane w Ustawie o rewitalizacji, w tym listę 13 projektów podstawowych i 9 uzupełniających.

 

Recepty na rewitalizację śródmieścia (link)

 

Około 160 ton artykułów spożywczych trafi w tym roku do mieszkańców Bełchatowa z łódzkiego Banku Żywności. Z pomocy skorzysta ok. 3 tysięcy osób. Pierwszy transport przyjedzie w lutym.

Mieszkańcy wspólnot administrowanych przez PGM od 1 lutego będą mogli bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnika. To zupełnie nowa propozycja Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. W planach jest także powołanie komórki, która pomogłaby wspólnotom w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznychMiasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017