joombig banner rotation images

Menu

Jakie inwestycje znajdą się w przyszłorocznym budżecie? Prace nad jego projektem właśnie ruszyły. Magistrat zaprasza mieszkańców do składania wniosków. Urząd czeka na propozycje do 29 września.

 

Swoje propozycje mogą składać m.in. miejscy radni i sami mieszkańcy. Magistrat czeka na nie do 29 września. Pod uwagę będą brane propozycje inwestycji o charakterze publicznym, związane z realizacją zadań gminy. Przy planowaniu budżetu miasto zawsze współpracuje z mieszkańcami. Bełchatowianie co roku przedstawiają ponad sto wniosków. Najczęściej dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych, czy placów zabaw.

 

Na etapie planowania budżetu wnioski składają także jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury oraz osoby prawne. Stowarzyszenia i organizacje mogą przedstawiać oferty dotyczące realizacji zadań publicznych. I w tym przypadku wnioski można składać do 29 września. Po tym terminie wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowym możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Zgodnie z założeniami projekt budżetu do 15 listopada ma trafić do miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Szczegółowe założenia i wytyczne do projektu budżetu Bełchatowa na 2018 rok można znaleźć TUTAJ, zaś do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa TUTAJ. Można je również pobrać z załącznika poniżej.