Increase text size Decrease text size
Menu

Poniżej lista wybranych stron internetowych, na których warto szukać informacji o szeroko pojętym bezpieczeństwie i porządku publicznym. Wśród nich są adresy internetowe m.in. różnych instytucji w tym rządowych, policji oraz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych. 

W załączniku znajduje się pełna tabela sygnałów alarmowych i ostrzegawczych.
Jak należy się zachować w przypadku ogłoszenia alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej.

Jak się zachować, jak przekazywać informację o zagrożeniu

Jak należy się zachować w przypadku zauważenia zagrożenia: 

1. Powiadomić osoby znajdujące się pobliżu.

2. Powiadomić odpowiednie służby ? np. Straż Pożarną, Policję.

3. Jeśli znajdujemy się w obiekcie to należy również powiadomić właściciela obiektu.

4. Przede wszystkim zachować spokój i nie dopuszczać do paniki ponieważ panika jest złym doradcą.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017