joombig banner rotation images

Menu

W szkołach prowadzonych przez Miasto Bełchatów ramowe programy nauczania są rozszerzane zgodnie z preferencjami i potrzebami uczniów. Dzięki temu dzieci i młodzież może rozwijać swoje zainteresowania, poćwiczyć materiał, który sprawia im trudność lub po prostu porozmawiać z pedagogiem. Zajęcia ponadnormatywne prowadzone są we wszystkich szkołach miesjkich.

Gama zajęć pozalekcyjnych jest różnorodna. Wśród nich są m.in. zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i kompensacyjne. Uczniowie mogą także uczestniczyć w lekcjach przygotowujących do egzaminów (np. gimnazjalnego, matury), zajęciach wyrównawczych, sportowych oraz różnorodnych kołach zainteresowań.

Od września do grudnia 2011 roku z zajęć ponadnormatywnych skorzystało blisko 400 uczniów. Najwięcej – prawie 340 godzin tygodniowo odbyło się w podstawówkach. Z kolei w gimnazjach i SZSO nr 2 – ponad 220. Miasto przeznaczyło na ten cel blisko 350 tys. zł. Warto dodać, że z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mogli korzystać także w styczniu.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017