joombig banner rotation images

Menu

W dniu 15 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, ul. Czapliniecka 19A złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Jak to było … „ – historia drogi do Niepodległości w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]756 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]247 kB

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019r. poz.37) zarządzam co następuje.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 44_2019.pdf)Załącznik 44/2019[ ]279 kB

W dniu 22 stycznia 2019 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Erska” w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XIX REGIONALNY MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863r.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]264 kB

W dniu 22 stycznia 2019 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Erska” w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XIX Regionalny marsz szlakiem powstańców styczniowych 1863r. w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]502 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]260 kB

W dniu 6 grudnia 2018 roku Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Bełchatowska Szopka Bożonarodzeniowa.

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania.pdf)Protokół z przyznania[ ]168 kB

Zarządzenie Nr 417_2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 417_2018.pdf)Zarządzenie nr 417_2018[ ]169 kB

W dniu 6 grudnia 2018 roku Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Bełchatowska Szopka Bożonarodzeniowa, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1070 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]151 kB

Zarządzenie Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Akcja badań USG dzieci "NIE nowotworom u dzieci".

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]163 kB
Download this file (Zarządzenie 400_2018.pdf)Zarządzenie 400/2018[ ]152 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018