joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 311/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 września 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Dbamy o zdrowie w ramach festynu profilaktycznego "Zdrowa Niedziela".

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]41 kB
Download this file (Zarządzenie 311_2019.pdf)Zarządzenie 311/2019[ ]274 kB

W dniu 10 września 2019 roku Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19, złożyło ofertę  o sfinansowanie zadania publicznego pn. „Z piłką do trzeźwości” w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]355 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]134 kB
Download this file (Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB

W dniu 9 września 2019 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a, złożyło ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pn. Dbamy o zdrowie w ramach festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela” w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Załączniki:
Download this file (Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]2015 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]363 kB

W oparciu o art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona w dniu 6 sierpnia 2019 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Program „Bronek przeciw Zagrożeniom”” została zamieszczona na okres 7 dni, od dnia 13 sierpnia 2019 roku do dnia 20 sierpnia 2019 roku. W okresie wywieszenia ww oferty nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 272_2019.pdf)Zarządzenie 272/2019[ ]203 kB
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]229 kB

W oparciu o art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona w dniu 30 lipca 2019 roku przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 42, dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Piknik Rodzinny – Parafiada 2019” została zamieszczona na okres 7 dni, od dnia 5 sierpnia 2019 roku do dnia 12 sierpnia 2019 roku. W okresie wywieszenia ww oferty nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]336 kB
Download this file (Zarządzenie 265_2019.pdf)Zarządzenie 265/2019[ ]294 kB

 

W oparciu o art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona w dniu 23 lipca 2019 roku przez Fundację „Rozwój – Lepsza Przyszłość” dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Wydanie oraz dystrybucja poradnika zdrowia, informującego o najpowszechniejszych uzależnieniach oraz chorobach psychicznych” została zamieszczona na okres 7 dni, od dnia 30 lipca 2019 roku do dnia 6 sierpnia 2019 roku.

 

W okresie wywieszenia ww oferty nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół [ ]347 kB

 

Zarządzenie Nr 259/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wydanie oraz dystrybucja poradnika zdrowia, informującego o najpowszechniejszych uzależnieniach oraz chorobach psychicznych.

 

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 259_2019.pdf)Zarządzenie 259/2019[ ]303 kB

 

W dniu 30 lipca 2019 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Bełchatowie, złożyła ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinny – Parafiada 2019” w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 

 

Szczegóły w załącznikach poniżej. 

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]39 kB
Download this file (Aktualizacja kosztorysu.pdf)Aktualizacja kosztorysu [ ]260 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]170 kB
Download this file (Oferta - korekta.pdf)Oferta - korekta.pdf[ ]164 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019