joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Belchatowa w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. VI Zawody Strzeleckie o „Szablę Józefa Turczynowicza” z okazji 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie_11_2020.pdf)Zarządzenie 11/2020[ ]113 kB

Protokół z wywieszenia oferty na realizację zadania publicznego pt. VI Zawody Strzeleckie o „Szablę Józefa Turczynowicza” z okazji 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego            

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]137 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza, że w dniu 10.01.2020 r. Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny złożył ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pn. VI Zawody Strzeleckie o „Szablę Józefa Turczynowicza” z okazji 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Załączniki:
Download this file (OGŁOSZENIE.pdf)Ogłoszenie[ ]129 kB
Download this file (OFERTA.pdf)Oferta[ ]242 kB

Zarządzenie Nr 386/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Jubileusz 45-lecia tenisa stołowego w Bełchatowie".

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]123 kB
Download this file (Zarządzenie 386_2019.pdf)Zarządzenie 386/2019[ ]113 kB

W oparciu o art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona w dniu 13 listopada 2019 roku przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Wspólnota" w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 133/4, dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Aktywność warunkiem zdrowia seniorów” została zamieszczona na okres 7 dni, od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku. W okresie wywieszenia ww oferty nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]123 kB
Download this file (Zarządzenie 381_2019.pdf)Zarządzenie 381/2019[ ]118 kB

W dniu 26 listopada 2019 roku Ludowy Klub Sportowy "Stomil" w Bełchatowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Jubileusz 45-lecia tenisa stołowego w Bełchatowie, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (OFERTA LKS STOMIL.pdf)Oferta LKS Stomil[ ]112 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]2047 kB
Download this file (Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB

W dniu 13 listopada 2019 roku Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota”  z siedzibą w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 133/4 złożyło ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Aktywność warunkiem zdrowia seniorów” w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]132 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]514 kB
Download this file (Aktualizacja oferty.pdf)Aktualizacja oferty[ ]322 kB
Download this file (Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB

W oparciu o art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona w dniu 30 października 2019 roku przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Bełchatowie dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Bełchatowska Wigilia” została zamieszczona na okres 7 dni, od dnia 8 listopada 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku. W okresie wywieszenia ww oferty nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]121 kB
Download this file (Zarządzenie 360_2019.pdf)Zarządzenie 360/2019[ ]112 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020