joombig banner rotation images

Menu

W dniu 13 listopada 2019 roku Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota”  z siedzibą w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 133/4 złożyło ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Aktywność warunkiem zdrowia seniorów” w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]132 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]514 kB
Download this file (Aktualizacja oferty.pdf)Aktualizacja oferty[ ]322 kB
Download this file (Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB

W oparciu o art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona w dniu 30 października 2019 roku przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Bełchatowie dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Bełchatowska Wigilia” została zamieszczona na okres 7 dni, od dnia 8 listopada 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku. W okresie wywieszenia ww oferty nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec powyższego zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]121 kB
Download this file (Zarządzenie 360_2019.pdf)Zarządzenie 360/2019[ ]112 kB

Zarządzenie Nr 359/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Spotkanie Integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora".

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]126 kB
Download this file (Zarządzenie 359_2019.pdf)Zarządzenie 359/2019[ ]120 kB

Zarządzenie Nr 358/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. "Płynąć z nurtem życia - trauma zagrożeniem czy szansą".

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]125 kB
Download this file (Zarządzenie 358_2019.pdf)Zarządzenie 358/2019[ ]115 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza, że w dniu 30 października 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pt.: „Bełchatowska Wigilia”.

Załączniki:
Download this file (5.Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]369 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]122 kB

Zarządzenie Nr 351/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Kultura - Przyjaciel Seniora".

Załączniki:
Download this file (PROTOKÓŁ Z PRZYZNANIA DOTACJI.pdf)Protokół[ ]120 kB
Download this file (ZARZĄDZENIE 351_2019.pdf)Zarządzenie 351/2019[ ]115 kB

W dniu 31 października 2019 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne ERSKAz/s w Bełchatowie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Spotkanie Integracyjne Seniorów z okazji Światowego Dnia Seniora, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (FORMULARZ Z UWAGAMI do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB
Download this file (OFERTA - SPOTKANIE INTEGRACYJNE SENIORÓW.pdf)Oferta[ ]334 kB
Download this file (OGŁOSZENIE - SPOTKANIE INTEGRACYJNE SENIORÓW.pdf)Ogłoszenie[ ]677 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza, że w dniu 30 października 2019 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST” z siedzibą w Bełchatowie, ul. Energetyków 10, złożyło ofertę o sfinansowanie zadania publicznego pt. „Płynąć z nurtem życia – trauma zagrożeniem czy szansą”.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi, według wzoru Formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać je na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Spraw Społecznych,   97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1 lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
Download this file (OFERTA.pdf)Oferta[ ]445 kB
Download this file (OGLOSZENIE.pdf)Ogłoszenie[ ]128 kB
Download this file (Formularz z uwagami do złożonej oferty.doc)Formularz z uwagami do złożonej oferty[ ]23 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019