joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 387/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 202 roku w zakresie "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 387_2019.pdf)Zarządzenie 387/2019[ ]468 kB

Zarządzenie Nr 390/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty-2.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 390_2019.pdf)Zarządzenie 390/2019[ ]721 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019