joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 404/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 404_2018.pdf)Zarządzenie 404/2018[ ]7079 kB

Zarządzenie Nr 403/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 219 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 403_2018.pdf)Zarządzenie 403/2018[ ]4631 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018