joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 411/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie zadań publicznych w 2020 roku  w ramach otwartego konkursu  w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 411_2019.pdf)Zarządzenie 411/2019[ ]196 kB

Zarządzenie Nr 410/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2020 roku  w ramach otwartego konkursu  w zakresie "ochrony i promocji zdrowia".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 410_2019.pdf)Zarządzenie 410/2019[ ]146 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020