joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w ramach otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 442_2017.pdf)Zarządzenie 442/2017[ ]541 kB

Protokół sporządzony na okoliczność przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]280 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018