joombig banner rotation images

Menu

Informujemy, iż od 3 września 2016 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki znajdują się w zakładce - Formularze do Konkursu Ofert. Do ofert złożonych przed 3 września 2016 roku obowiązuje poprzedni druk sprawozdania.

 

Formularz oferty.docx
Formularz sprawozdania.docx

 

Zarządzenie Nr 205/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w ramach otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 205_2016.pdf)Zarządzenie 205/2016[ ]83 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018