joombig banner rotation images

Menu

W dniu 9 lutego 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,   ul. Bawełniana 18,złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]2295 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]474 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018