joombig banner rotation images

Menu

W dniu 04 maja 2016 roku Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów, ul. Pl. Rynek Grocholski 18, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta”, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]547 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]555 kB

W dniu 04 maja 2016 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1 Maja 4a, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Letni wypoczynek dla wszystkich – krajoznawstwo jako sposób spędzania wolnego czasu bez używek”, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]553 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]574 kB
Download this file (Zarządzenie 131_2016.pdf)Zarządzenie 131/2016[ ]571 kB

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPP) do tzw. "małych grantów" wprowadza się uproszczone formularze oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Wprowadza je Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane 25 kwietnia 2016 r.

W dniu 04 kwietnia 2016 roku Fundacja Rozwoju Nitka z siedzibą w Bełchatowie , ul. W. S. Reymonta 3/25, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Twórcze warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]40 kB
Download this file (Zarządzenie 109_2016.pdf)Zarządzenie 109/2016[ ]94 kB

W dniu 30 marca 2016 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1 - go Maja 4A ,  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Plastykoterapia, muzykoterapia, dramatoterapia, choreoterapia, sposobami na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]43 kB
Download this file (Zarządzenie 93_2016.pdf)Zarządzenie 93/2016[ ]41 kB

W dniu 30 marca 2016 roku Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, ul. Dąbrowskiego 11, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wojewódzki Turniej Szachowy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i Dnia Dziecka”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]41 kB
Download this file (Zarządzenie 107_2016.pdf)Zarządzenie 107/2016[ ]96 kB

W dniu 30 marca 2016 roku Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. St. Żeromskiego 2/60 , złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Zorganizowanie VI Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych „Energia”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]40 kB
Download this file (Zarządzenie 108_2016.pdf)Zarządzenie 108/2016[ ]96 kB

W dniu 30 marca 2016 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1 - go Maja 4A , złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Grupa Wsparcia Prawda. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół..pdf)Protokół[ ]41 kB
Download this file (Zarządzenie 94_2016.pdf)Zarządzenie 94/2016[ ]39 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018