joombig banner rotation images

Menu

W dniu 01 marca 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła w Bełchatowie, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenna rekreacja dla seniora”, o udzielenie dotacji w wysokości: 3.650,00 zł /słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt  złotych/, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239).

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z ofertą.

Załączniki:
Download this file (Oferta 5.pdf)Oferta[ ]743 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]141 kB

W dniu 01 marca 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Nieustającej Pomocy w Bełchatowie, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Z troski o młode pokolenie- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży”, o udzielenie dotacji w wysokości: 6.000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239).

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z ofertą.

Załączniki:
Download this file (Oferta 6 .pdf)Oferta[ ]570 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]148 kB

Zarządzenie Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 44.pdf)Zarządzenie Nr 44[ ]618 kB
Download this file (lista rankingowa.pdf)Lista rankingowa[ ]550 kB

W dniu 25 stycznia 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego   w Bełchatowie, ul. św. Faustyny Kowalskiej 8, złożyła wniosek o udzielenie dotacjiw wysokości 5.050,00 zł /słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych/ wraz z ofertą realizacji zadania publicznego pn.: „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek” Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]614 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 45.pdf)Zarządzenie Nr 45[ ]593 kB

Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2016.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie nr 21.pdf)Zarządzenie nr 21[ ]577 kB
Download this file (Załącznik do Zarządzenia Nr 1.doc)Załącznik do zarządzenia nr 21[ ]304 kB

W dniu 25 stycznia 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego    w Bełchatowie, ul. św. Faustyny Kowalskiej 8, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek” o udzielenie dotacji w wysokości: 5.050,00 zł /słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych/, w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]8556 kB
Download this file (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie[ ]22 kB

Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia- zadanie pod nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno- usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatow.

Załączniki:
Download this file (Zarządzienie.pdf)Zarządzenie[ ]6133 kB

Zarządzenie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2016.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie - przyznanie dotacji.pdf)Zarządzenie[ ]564 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018