joombig banner rotation images

Menu

W dniu 4 października 2018 roku Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”   z/s w Szczercowie, Dubie 1, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Konferencja Naukowa – „Zaburzenia psychiczne i somatyczne w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie”, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]665 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]162 kB

Zarządzenie Nr 341/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn."Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Tenisie Stołowym oraz szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności gry w tenisa stołowego dla mieszkańców Miasta Bełchatów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 341_2018.pdf)Zarządzenie 341/2018[ ]229 kB
Download this file (Protokół z przyznania dotacji_MLUKS Piątka.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]230 kB

Zarządzenie Nr 323/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn."Zakończenie Sezonu Motocyklowego - Bełchatów 2018".

W dniu 19 września 2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST”,  ul. Energetyków 10, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy indywidualnej z osobami z grupy ryzyka uzależnień”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]175 kB
Download this file (Zarządzenie 335_2018.pdf)Zarządzenie 335/2018[ ]154 kB

W dniu 19 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,  ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]169 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 338_2018.pdf)Zarządzenie 338/2018[ ]158 kB

W dniu 19 września 2018 roku Stowarzyszenie Sportowe GKS Torfiorze Bełchatów,  ul. Sportowa 3, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Sportowy Bełchatów. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]163 kB
Download this file (Zarzadzenie Nr 336_2018.pdf)Zarządzenie 336/2018[ ]149 kB

W dniu 19 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,  ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Sekcja Triathlonowa Bełchatów. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]165 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 337_2018.pdf)Zarządzenie 337/2018[ ]153 kB

W dniu 26 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,   ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Aktywni Seniorzy w Bełchatowie, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]568 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]157 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018