joombig banner rotation images

Menu

W dniu 31 października 2017  roku Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie,  os. Żołnierzy POW 4/46,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „MOJA OJCZYZNA”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie[ ]24 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]878 kB

Zarządzenie Nr 372/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W dniu 18 października 2017 roku Bełchatowskie Towarzystwo z/s w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywni Seniorzy w Bełchatowie”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 18 października 2017 roku Bełchatowskie Towarzystwo z/s w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 341/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 346/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Terapia dla osób z problemem uzależnień.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 346_2017.pdf)Zarządzenie 346/2017[ ]264 kB

W dniu 20 września 2017 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST”    w Bełchatowie,  ul. Energetyków 10, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Terapia dla osób z problemem uzależnień. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]278 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018