joombig banner rotation images

Menu

W dniu 9 lutego 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,    ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]268 kB

Zarządzenie Nr 70/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 70_2018.pdf)Zarządzenie 70/2018[ ]268 kB

W dniu 9 lutego 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,   ul. Bawełniana 18,złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]2295 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]474 kB

W dniu 16 stycznia 2018 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: XVIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]285 kB

Zarządzenie Nr 29/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. XVIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 29_2018.pdf)Zarządzenie 29/2018[ ]271 kB

W dniu 16 stycznia 2018 roku Regionalne Towarzystwo Społeczne – Kulturalne „ERSKA”   w Bełchatowie,   os. Żołnierzy POW 4/46, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XVIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r.,   w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]878 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]241 kB

Zarządzenie Nr 415/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu turystyki i rekreacji.

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]268 kB
Download this file (Zarządzenie 415_2017.pdf)Zarządzenie 415/2017[ ]266 kB

Zarządzenie Nr 404/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 listopada 2017r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Szlakiem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 404_2017.pdf)Zarządzenie 404/2017[ ]224 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018