joombig banner rotation images

Menu

W dniu 21 listopada 2017 roku Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa  i Męczennika w Bełchatowie, ul. Gen. L. Czyżewskiego 3, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Szlakiem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]269 kB

W dniu 23 listopada2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa z/s w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Ocalić od zapomnienia" - nagrobki na pocztówce znanych bełchatowian, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]892 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]245 kB

Zarządzenie Nr 391/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 listopada 2017 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 391_2017.pdf)Zarządzenie 391/2017[ ]262 kB

W dniu 8 listopada 2017 roku Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów Energetyk  w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 3 pok.1.25, złożył ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Czynny Senior = Zdrowy Senior. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]275 kB

W dniu 21 listopada 2017  roku  Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa  i Męczennika w Bełchatowie, ul. Gen. L. Czyżewskiego 3, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Szlakiem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]262 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]826 kB

W dniu 31 października 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]276 kB
W dniu 8 listopada 2017  roku Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów Energetyk  w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 3 pok.1.25, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Czynny Senior=Zdrowy Senior,     w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]938 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]243 kB
W dniu 31 października 2017 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „ERSKA”  w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]270 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018