joombig banner rotation images

Menu
Zarządzenie Nr 380/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Moja Ojczyzna".
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 380_2017.pdf)Zarządzenie 380/2017[ ]269 kB
W dniu 31 października 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]258 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]851 kB

W dniu 31 października 2017  roku Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie,  os. Żołnierzy POW 4/46,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „MOJA OJCZYZNA”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie[ ]24 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]878 kB

Zarządzenie Nr 372/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W dniu 18 października 2017 roku Bełchatowskie Towarzystwo z/s w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywni Seniorzy w Bełchatowie”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 18 października 2017 roku Bełchatowskie Towarzystwo z/s w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11,złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 341/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018