joombig banner rotation images

Menu

W dniu 30 sierpnia 2018 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”, ul. Czapliniecka 19a, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Działania profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]166 kB

Zarządzenie Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 września 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Życie na trzeźwo - udział rodzin w zlocie radości.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 305_2018.pdf)Zarządzenie 305/2018[ ]157 kB

W dniu 14 sierpnia 2018 roku,  Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Życie na trzeźwo – udział rodzin w zlocie radości.Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]173 kB

W dniu 4 września 2018 roku Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny Bełchatów z/s w Bełchatowie, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Międzyszkolne Sportowe Zawody Strzeleckie Bełchatów – 2018 z okazji  100. Rocznicy odzyskania niepodległości pod patronatem Prezydent Miasta Bełchatowa p. Marioli Czechowskiej.", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta - BKL IGLICA.pdf)Oferta[ ]2263 kB
Download this file (Ogłoszenie - BKL IGLICA.pdf)Ogłoszenie[ ]61 kB
W dniu 30 sierpnia 2018 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”,  ul. Czapliniecka 19a,  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Działania profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela”, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]680 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]158 kB
Zarządzenie Nr 290/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd do Miasta Partnerskiego Alcobaca.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 290_2018.pdf)Zarządzenie 290/2018[ ]163 kB

Zarządzenie Nr 285_2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz turystyki i rekreacji.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 285_2018.pdf)Zarządzenie 285/2018[ ]173 kB

W dniu 8 sierpnia 2018 roku,  Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Szkolenie dla mieszkańców Miasta Bełchatowa w zakresie poruszania się na drogach publicznych.        

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]169 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018