joombig banner rotation images

Menu

W dniu 26 lipca 2018 roku, Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, ul. Dr Rodziewicza 10, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Strzelecki Klub Środowiskowy jako alternatywa spędzania czasu wolnego oraz wsparcia działań zapobiegających uzależnieniom dzieci i młodzieży".

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]185 kB

W dniu 26 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Nasz Dom Bełchatów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 11 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Budowa ścianki boulderingowej. Zarządzenie Nr 274/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 sierpnia 2018r. w s prawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]176 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 274_2018.pdf)Zarządzenie 274/2018[ ]155 kB

W dniu 8 sierpnia 2018 roku, Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Szkolenie dla mieszkańców Miasta Bełchatowa w zakresie poruszania się na drogach publicznych , w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta - Szkolenie w zakresie.pdf)Oferta[ ]620 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]165 kB

W dniu 26 lipca 2018 roku, Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, ul. Dr Rodziewicza 10 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Strzelecki Klub Środowiskowy jako alternatywa spędzania czasu wolnego oraz wsparcia działań zapobiegających uzależnieniom dzieci i młodzieży, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]824 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]176 kB

W dniu 26 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Nasz Dom Bełchatów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckliego 11 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn." Budowa ścianki boulderingowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]546 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]158 kB

W dniu 10 lipca 2018 roku Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów z/s w Bełchatowie, ul. Brzozowa 8, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Uczestnictwo w zawodach sportowych grup trenujących w Klubie Sportowym Rugby Club Bełchatów w kategoriach mini-żak, żak i młodzik".

 

Zarządzenie Nr 271/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 sierpnia 2018r. w s prawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 271_2018.pdf)Zarządzenie 271/2018[ ]181 kB
Download this file (Protokół z przyznania dotacji-1.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]181 kB

W dniu 10 lipca 2018 roku Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów z/s w Bełchatowie, ul. Brzozowa 8, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Zorganizowanie Regionalnego Turnieju Dzieci i Młodzieży". Zarządzenie Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 270_2018.pdf)Zarządzenie nr 270/2018[ ]169 kB
Download this file (Protokół z przyznania dotacji.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]173 kB

W dniu 10 lipca 2018 roku Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów z/s w Bełchatowie, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Uczestnictwo w zawodach sportowych grup trenujących w Klubie Sportowym Rugby Club Bełchatów w kat. mini-żak, żak i młodzik", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (OGŁOSZENIE - Klub Sportowy Rugby_2.pdf)Ogłoszenie[ ]213 kB
Download this file (OFERTA - Klub Sportowy Rugby_2.pdf)Oferta[ ]3053 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018