joombig banner rotation images

Menu

W dniu 7 sierpnia 2017 roku Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny z/s w Bełchatowie, ul.Czapliniecka 96,złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zakup transporterów tarcz celem przeprowadzenia Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich o "Puchar Jesieni" Bełchatów 2017”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zarządzenie Nr 263/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W dniu 19 lipca 2017 roku Klub Sportowy Grocholice Bełchatów z/s w Bełchatowie, ul. Rynek Grocholski 18,złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Każdy może u nas grać – sport dla każdego”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 19 lipca 2017 roku Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów z/s w Bełchatowie, ul. Brzozowa 8A,złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zorganizowanie bełchatowskiej Ligi Rugby Tag dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i z terenu miasta Bełchatowa”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych    w Grocholicach, 97-400 Bełchatów, Rynek Grocholski 8a, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Rozpoczęcie Jubileuszu Reaktywacji Miejskiej Orkiestry Dętej   w Bełchatowie - Grocholicach. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział Bełchatów,  os. 1-go Maja 4A, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Dzień Otwarty Grupy Prawda - Wigilia. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018