joombig banner rotation images

Menu

W dniu 10 lipca 2018 roku Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów z/s w Bełchatowie, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Zorganizowanie Regionalnego Turnieju Dzieci i Młodzieży”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (OGŁOSZENIE - Klub Sportowy Rugby_1.pdf)Ogłoszenie[ ]208 kB
Download this file (OFERTA - Klub Sportowy Rugby_1.pdf)Oferta[ ]2874 kB

W dniu 23 maja 2018 roku Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział  w  Bełchatowie,  ul. Rodziny Hellwigów 11, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Medal okolicznościowy. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]162 kB

Zarządzenie Nr 199/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 199_2018.pdf)Zarządzenie 199/2018[ ]151 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018