joombig banner rotation images

Menu

W dniu 30 czerwca 2017 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych    w Grocholicach, 97-400 Bełchatów, Rynek Grocholski 8a, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Rozpoczęcie Jubileuszu Reaktywacji Miejskiej Orkiestry Dętej   w Bełchatowie - Grocholicach. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział Bełchatów,  os. 1-go Maja 4A, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Dzień Otwarty Grupy Prawda - Wigilia. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział Bełchatów,  os. 1-go Maja 4A, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Grupa Wsparcia Prawda – Wyjazdy terapeutyczno - rekolekcyjne. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13 czerwca 2017  roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział Bełchatów, os. 1-go Maja 4A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Grupa Wsparcia Prawda – Wyjazdy terapeutyczno - rekolekcyjne, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 189/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Rozstrzygnięcie plebiscytu sportowego bełchatowskich szkół podstawowych i gimnazjów za rok szkolny 2016/2017.

W dniu 31 maja 2017 roku Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy z/s w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rozstrzygnięcie plebiscytu sportowego bełchatowskich szkół podstawowych i gimnazjów za rok szkolny 2016/2017”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 18 maja 2017 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. „Wszystkich Świętych”   w Grocholicach, Rynek Grocholski 8a, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Powstanie Styczniowe 1863 r. – upamiętnienie losów Powstańców z terenu okolic miasta Bełchatowa. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 31 maja 2017 roku Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy z/s w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rozstrzygnięcie plebiscytu sportowego bełchatowskich szkół podstawowych i gimnazjów za rok szkolny 2016/2017”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018