joombig banner rotation images

Menu


Zarządzenie Nr 174/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia.


Zarządzenie Nr 173/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.


Zarządzenie Nr 171/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.


Zarządzenie Nr 172/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dniu 15 maja 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18 złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Festyn   z orkiestrami dętymi z okazji 400 – lecia Zakonu Franciszkanów w Bełchatowie. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 09 maja 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, z siedzibą  w  Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19A  złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]272 kB

W dniu 10 maja 2017 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”,  ul. Czapliniecka 19A złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Amazonka sprawna musi być by żyć. Zlecenie zadania,    o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]269 kB

W dniu 02 maja 2017 roku Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich, Kurnos Drugi 175, Gmina Bełchatów, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Zbrodnia Katyńska. By pamięć o nich nie zaginęła. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]280 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018