joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 96/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego  zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 96_2017.pdf)Zarządzenie 96/2017[ ]255 kB

W dniu 21 marca 2017  roku Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy  w Bełchatowie,   ul. Czapliniecka 19A, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy       w samorządowych jednostkach przedszkolnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]249 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1097 kB

W dniu 14 marca 2017 roku Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” z/s w Bełchatowie, ul. Emilii Plater 51,złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz szkoleń sportowych o charakterze masowym i ciągłym”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (SKMBT_22317032713040.pdf)Ogłoszenie[ ]269 kB
Download this file (SKMBT_22317032713050.pdf)Oferta[ ]880 kB

W dniu 08 marca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]278 kB

W dniu 08 marca 2017  roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]95 kB
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]2348 kB

Zarządzenie Nr 312_2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie pn. Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 312_2016.pdf)Zarządzenie nr 312/2016[ ]19 kB

W dniu 23 listopada 2016 roku roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” z siedzibą w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.:"Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2016". Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół-4.pdf)Protokół[ ]613 kB

W dniu 23 listopada 2016 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” z siedzibą w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. ”Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2016” o udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]293 kB
Download this file (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie[ ]22 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018