joombig banner rotation images

Menu

W dniu 15 maja 2017  roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Festyn  z orkiestrami dętymi z okazji 400 – lecia Zakonu Franciszkanów w Bełchatowie, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]956 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]259 kB

W dniu 09 maja 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, z siedzibą  w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1265 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]255 kB

W dniu 10 maja 2017 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”,  ul. Czapliniecka 19A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Amazonka sprawna musi być by żyć, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1448 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]250 kB

W dniu 02 maja 2017  roku Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej   84 Pułku Strzelców Poleskich, Kurnos Drugi 175, Gmina Bełchatów złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn.: Zbrodnia Katyńska. By pamięć o nich nie zaginęła,  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1083 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]249 kB

W dniu 02 maja 2017  roku Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej   84 Pułku Strzelców Poleskich, Kurnos Drugi 175, Gmina Bełchatów złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn.: Zbrodnia Katyńska. By pamięć o nich nie zaginęła,  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1083 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]249 kB

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy w samorządowych jednostkach przedszkolnych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 128_2017.pdf)Zarządzenie 128/2017[ ]258 kB

Zarządzenie Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (PROTOKÓŁ.pdf)Protokół[ ]280 kB
Download this file (ZARZĄDZENIE.pdf)Zarządzenie[ ]248 kB

W dniu 21 marca 2017 roku Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bełchatowie,  ul. Czapliniecka 19A, złożył ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy w samorządowych jednostkach przedszkolnych.  Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]272 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018