joombig banner rotation images

Menu

W dniu 10 listopada 2016 roku roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” z siedzibą w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.:"Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2016". Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]106 kB
Download this file (Zarządzenie 291_2016.pdf)Zarządzenie 291/2016[ ]97 kB

W dniu 07 listopada 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protok.pdf)protok.pdf[ ]252 kB

W dniu 07 listopada 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie,ul. Bawełniana 18,złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]2351 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]559 kB

W dniu 13 października 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Ścieżkami Jana Pawła I. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]117 kB
Download this file (zarządzenie 270_2016.pdf)Zarządzenie 270/2016[ ]566 kB

W dniu 15 września 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła  w Bełchatowie, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 42, złożyła ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Trzymaj formę – cykl zajęć sportowych dla seniorów na jesienną szarugę”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]102 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 254_2016.pdf)Zarządzenie nr 254/2016[ ]39 kB

W dniu 15 września 2016 roku Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła  w Bełchatowie, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 42,złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Trzymaj formę – cykl zajęć sportowych dla seniorów na jesienną szarugę, w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]2362 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]593 kB

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy, ul. Edwardów 5, złożył ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie działań promujących rekreację, sport, wypoczynek oraz sportową rywalizację w bełchatowskich szkołach podstawowych i gimnazjach.

Załączniki:
Download this file (protokół BSZS.pdf)Protokół[ ]46 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 236_2016.pdf)Zarządzenie Nr 236_2016.pdf[ ]41 kB

W dniu 19 sierpnia 2016r. Ludowy Klub Sportowy STOMIL Bełchatów, ul. Czapliniecka 19A złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

Załączniki:
Download this file (protokół Szkolenie dzieci.pdf)Protokół[ ]595 kB
Download this file (Zarządzenie 220_2016.pdf)Zarządzenie 220/2016[ ]631 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018