joombig banner rotation images

Menu

W dniu 3 kwietnia 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów” z/s w Bełchatowie, ul. Emilii Plater 51,złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Realizacja organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz szkoleń sportowych o charakterze masowym i ciągłym”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta - Realizacja zajęć sportowych_2018.pdf)Oferta[ ]1838 kB
Download this file (Ogłoszenie - Reazlizacja zajęć sportowych_2018.pdf)Ogłoszenie[ ]204 kB

W dniu 4 kwietnia 2018 roku Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bełchatowie,  ul. Czapliniecka 19A, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy w samorządowych jednostkach przedszkolnych, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]753 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]157 kB

W dniu 16 marca 2018 roku Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z siedzibą w Radomiu, ul. Pułaskiego 9, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]169 kB
Download this file (Zarządzenie 122_2018.pdf)Zarządzenie 122/2018[ ]160 kB

Zarządzenie Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

W dniu 29 marca 2018 roku Fundacja Społeczna„SOLIDARNI” z siedzibą w Bełchatowie,  ul. Kwiatowa 6,złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]157 kB
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]681 kB

W dniu 21 marca 2018 roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą  w Bełchatowie,  ul. Żeromskiego 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Aktywni i niezależni, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]154 kB
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]1028 kB

W dniu 16 marca 2018 roku Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z siedzibą  w Radomiu,  ul. Pułaskiego 9, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]954 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]163 kB

W dniu 6 marca 2018roku Fundacja Bezpieczni z/s w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 126/17 ,złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego - Bełchatów 2018”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018