joombig banner rotation images

Menu

W dniu 19 września 2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST”,  ul. Energetyków 10, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy indywidualnej z osobami z grupy ryzyka uzależnień”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]175 kB
Download this file (Zarządzenie 335_2018.pdf)Zarządzenie 335/2018[ ]154 kB

W dniu 19 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,  ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]169 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 338_2018.pdf)Zarządzenie 338/2018[ ]158 kB

W dniu 19 września 2018 roku Stowarzyszenie Sportowe GKS Torfiorze Bełchatów,  ul. Sportowa 3, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Sportowy Bełchatów. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]163 kB
Download this file (Zarzadzenie Nr 336_2018.pdf)Zarządzenie 336/2018[ ]149 kB

W dniu 19 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,  ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: Sekcja Triathlonowa Bełchatów. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.     

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]165 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 337_2018.pdf)Zarządzenie 337/2018[ ]153 kB

W dniu 26 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,   ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Aktywni Seniorzy w Bełchatowie, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]568 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]157 kB

Zarządzenie Nr 319/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24 września 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 319_2018.pdf)Zarządzenie 319/2018[ ]166 kB

W dniu 19 września 2018 roku Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN z/s w Radomiu, ul. Pułaskiego 9, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]850 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]159 kB

W dniu 19 września 2018 roku, Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” ul. Dąbrowskiego 11,  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Sekcja Triathlonowa Bełchatów, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 roku poz. 450 ze zm.).

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie3.pdf)Ogłoszenie[ ]158 kB
Download this file (Oferta Sekcja Triathlonowa.pdf)Oferta Sekcja Triathlonowa.pdf[ ]798 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018