joombig banner rotation images

Menu

Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 14.12.2016 r. tytuł "Dobrodziej Roku 2016" otrzymuje firma PPHU "BATIS" SP. Z 0.0. z siedzibą w Bełchatowie, która jest sponsorem Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego "Bełchatów". Firma swoją działalnością sponsorską przyczyniła się do prężnego działania klubu w zakresie kolarstwa. Dzięki zaangażowaniu i pomocy materialnej oraz finansowej zawodnicy klubu mogli uczestniczyć w wielu wyścigach na terenie całej Polski w których odnosili znaczące sukcesy. Firma BATIS pomagała w organizacji 3 edycji Wyścigu o Wielką Nagrodę Miasta Bełchatowa i cyklicznie odbywających się wyścigach kolarskich dla dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 288/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku ogłasza Konkurs „Dobrodziej Roku”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf[ ]656 kB
Download this file (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie.pdf[ ]524 kB
Download this file (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdf[ ]1259 kB