joombig banner rotation images

Menu

Organizacje i podmioty, które realizowały lub będą przeprowadzać zadanie w ramach Konkursu Ofert zobowiązane są wypełnić odpowiednie dokumenty. Ich aktualne wzory zostały zamieszczone w załączniku.

 

 

Formularz oferty.docx
Formularz sprawozdania.docx

Formularz oferty 19a.docx

Formularz sprawozdania 19a.docx

Formularz sprawozdania ofert sprzed  03.09.2016r..doc

Formularz - zaktualizowana kalkulacja kosztów.doc

Formularz - zaktualizowany harmonogram.doc