joombig banner rotation images

Menu

Organizacje i podmioty, które realizowały lub będą przeprowadzać zadanie w ramach Konkursu Ofert zobowiązane są wypełnić odpowiednie dokumenty. Ich aktualne wzory zostały zamieszczone w załączniku.

 

 

Formularz oferty.docx
Formularz sprawozdania.docx

Formularz oferty 19a.docx

Formularz sprawozdania 19a.docx

Formularz - zaktualizowany harmonogram.doc

Formularz - oświadczenie dot. podatku VAT.doc

Zaktualizowana kalkulacja kosztów 19a.docx

Formularz - zaktualizowana kalkulacja kosztów.doc

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018