joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 397/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 355_2019.pdf)Zarządzenie 355/2019[ ]106 kB

Protokół sporządzony dnia 25 października 2019r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Załączniki:
Download this file (PROTOKÓŁ - DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BEŁCHATOWA Z ORG. POZARZĄDOWYMI.pdf)Protokół dot. projektu programu[ ]56 kB

Protokół sporządzony dnia 25 października 2019r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

Załączniki:
Download this file (PROTOKÓŁ - DOT. PROJEKTU PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZW. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.pdf)Protokół dot. projektu programu[ ]47 kB

W dniu 10 października 2019 roku Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 334_2019.pdf)Zarządzenie 334/2019[ ]8128 kB
Download this file (Formularz konsultacji społecznych-1.doc)Formularz konsultacji społecznych[ ]21 kB

W dniu 10 października 2019 roku Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 333_2019.pdf)Zarządzenie 333/2019[ ]21948 kB
Download this file (Formularz konsultacji społecznych.doc)Formularz konsultacji społecznych[ ]20 kB

Protokół sporządzony dnia 18 czerwca 2019 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]50 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]71 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]116 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.doc)Załącznik nr 2[ ]33 kB
Protokół sporządzony na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Załączniki:
Download this file (protokół1.pdf)Protokół[ ]373 kB

dzien babciidziadka

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020