joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1333 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]256 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]579 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1252 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]204 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]569 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta BełchatowaKonsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1302 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]199 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]598 kB

Protokół sporządzony dnia 17 stycznia 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat pięciu.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]296 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat pięciu.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1324 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]167 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa (1).pdf)Załącznik nr 2[ ]605 kB

Protokół sporządzony dnia 14 listopada 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]354 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2017 rok”.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]127 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018