joombig banner rotation images

Menu

Protokół sporządzony dnia 15 lutego 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]738 kB

Protokół sporządzony dnia 15 lutego 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]726 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1333 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]256 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]579 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1252 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]204 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]569 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta BełchatowaKonsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1302 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]199 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]598 kB

Protokół sporządzony dnia 17 stycznia 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat pięciu.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]296 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za korzystanie ze świadczeń realizowanych ponad ten czas przez dzieci w wieku do lat pięciu.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1324 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]167 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa (1).pdf)Załącznik nr 2[ ]605 kB

Protokół sporządzony dnia 14 listopada 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]354 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018