joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2017 rok”.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]127 kB

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2021”.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]124 kB

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2017”.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]133 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 -

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na  2017 rok”

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie   na lata 2016-2018.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018