joombig banner rotation images

Menu

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2021”.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]124 kB

Protokół sporządzony dnia 17 października 2016 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2017”.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]133 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 -

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na  2017 rok”

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie   na lata 2016-2018.

Protokół sporządzony dnia 11 lutego 2016 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019

Załączniki:
Download this file (protokół1.pdf)Protokół[ ]854 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w latach szkolnych 2016/2017- 2018-2019.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018