joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych   dla Miasta Bełchatowa na 2018 rok.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]569 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]9536 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 2[ ]251 kB

Protokół sporządzony dnia 20 marca 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]324 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1254 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[ ]435 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2[ ]562 kB

Protokół sporządzony dnia 15 lutego 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (protokół1.pdf)Protokół[ ]749 kB

Protokół sporządzony dnia 15 lutego 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]738 kB

Protokół sporządzony dnia 15 lutego 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]726 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1333 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]256 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]579 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1252 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr1[ ]204 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr2[ ]569 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018