joombig banner rotation images

Menu

Protokół sporządzony dnia 17 października 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 – 2020”.

Protokół sporządzony dnia 16 października 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2018 rok”.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2020”.

Załączniki:
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]5376 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]587 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.doc)Załącznik nr 2[ ]32 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]625 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]3558 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 2[ ]292 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych   dla Miasta Bełchatowa na 2018 rok.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]569 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]9536 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 2[ ]251 kB

Protokół sporządzony dnia 20 marca 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]324 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1254 kB
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[ ]435 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2[ ]562 kB

Protokół sporządzony dnia 15 lutego 2017 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (protokół1.pdf)Protokół[ ]749 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018