joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 411/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie zadań publicznych w 2020 roku  w ramach otwartego konkursu  w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 411_2019.pdf)Zarządzenie 411/2019[ ]196 kB

Zarządzenie Nr 410/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2020 roku  w ramach otwartego konkursu  w zakresie "ochrony i promocji zdrowia".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 410_2019.pdf)Zarządzenie 410/2019[ ]146 kB

Zarządzenie Nr 409/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie/finansowanie zadań publicznych w 2020 roku  w ramach otwartego konkursu  w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 409_2019.pdf)Zarządzenie 409/2019[ ]216 kB

Zarządzenie Nr 408/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na współfinansowanie zadania publicznego w 2020 roku  w ramach otwartego konkursu  w zakresie "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 408_2019.pdf)Zarządzenie 408/2019[ ]153 kB

Zarządzenie Nr 387/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 202 roku w zakresie "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 387_2019.pdf)Zarządzenie 387/2019[ ]468 kB

Zarządzenie Nr 390/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty-2.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 390_2019.pdf)Zarządzenie 390/2019[ ]721 kB

Zarządzenie Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "ochrony i promocji zdrowia".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty-1.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 389_2019.pdf)Zarządzenie 389/2019[ ]469 kB

Zarządzenie Nr 388/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 202 roku w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 388_2019.pdf)Zarządzenie 388/2019[ ]591 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020