Increase text size Decrease text size
Menu

Zarządzenie Nr 221/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie nr 221_2017.pdf)Zarządzenie 221/2017[ ]2943 kB

Zarządzenie Nr 166/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu  pn. Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2017".

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 135_2017.pdf)Zarządzenie 135/2017[ ]3035 kB

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok ogłoszonego Zarządzeniem nr 129/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą:  "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 167_2017 z dnia 22.05.2017.pdf)Zarządzenie 167/2017[ ]332 kB

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 159_2017.pdf)Zarządzenie 159/2017[ ]288 kB

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 158_2017.pdf)Zarządzenie 158/2017[ ]298 kB

Zarządzenie Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2017".

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 135_2017.pdf)Zarządzenie 135/2017[ ]3035 kB

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie 129_2017.pdf)Zarządzenie 129/2017[ ]3197 kB

Zarządzenie Nr 108/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Zarządzenie Nr 108-2017.pdf)Zarządzenie 108/2017[ ]3035 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017