joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 387/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 202 roku w zakresie "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 387_2019.pdf)Zarządzenie 387/2019[ ]468 kB

Zarządzenie Nr 390/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" i "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty-2.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 390_2019.pdf)Zarządzenie 390/2019[ ]721 kB

Zarządzenie Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie "ochrony i promocji zdrowia".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty-1.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 389_2019.pdf)Zarządzenie 389/2019[ ]469 kB

Zarządzenie Nr 388/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 202 roku w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna - oferty.doc)Klauzula informacyjna - oferty[ ]21 kB
Download this file (Zarządzenie 388_2019.pdf)Zarządzenie 388/2019[ ]591 kB

Zarządzenie Nr 344/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (ZARZĄDZENIE NR 344_2019.pdf)Zarządzenie 344/2019[ ]308 kB

Zarządzenie Nr 330/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie jadłodajni na terenie miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 330_2019.pdf)Zarządzenie 330/2019[ ]718 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wsparcia i upowszechniania aktywności fizycznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 322_2019.pdf)Zarządzenie 322/2019[ ]2768 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie jadłodajni na terenie miasta Bełchatowa".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 300_2019.pdf)Zarządzenie 300/2019[ ]5069 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019