joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Organizacja 44. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka" oraz „Organizowanie imprez sportowych oraz udział dzieci i młodzieży w zawodach i szkoleniach”.

Załączniki:
Download this file (zarzadzenie147.pdf)Zarządzenie 147/2018[ ]15200 kB

Zarządzenie Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 77_2018.pdf)Zarządzenie 77/2018[ ]2594 kB

Zarządzenie Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 29 stycznia 2018 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 78_2018.pdf)Zarządzenie 78/2018[ ]296 kB

Zarządzenie Nr 71/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Nasze dzieci badamy - wadom się nie dam.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 71_2018.pdf)Zarządzenie 71/2018[ ]265 kB

Zarządzenie Nr 69/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego pn. Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 69_2018.pdf)Zarządzenie 69/2018[ ]283 kB

Zarządzenie Nr 68/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Punkt Informacji Prozdrowotnej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 68_2018.pdf)Zarządzenie 68/2018[ ]259 kB

Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 31_2018.pdf)Zarządzenie 31/2018[ ]4094 kB
Zarządzenie Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa". 
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 28_2018-1.pdf)Zarządzenie 28/2018[ ]4527 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018