joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 69/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego pn. Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 69_2018.pdf)Zarządzenie 69/2018[ ]283 kB

Zarządzenie Nr 68/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Punkt Informacji Prozdrowotnej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 68_2018.pdf)Zarządzenie 68/2018[ ]259 kB

Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 31_2018.pdf)Zarządzenie 31/2018[ ]4094 kB
Zarządzenie Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa". 
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 28_2018-1.pdf)Zarządzenie 28/2018[ ]4527 kB

Zarządzenie Nr 27/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Punkt Informacji Prozdrowotnej".

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 27_2018.pdf)Zarządzenie 27/2018[ ]4308 kB

Zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy". 

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 26_2018.pdf)Zarządzenie 26/2018[ ]4391 kB

Zarządzenie Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 17_2018.pdf)Zarządzenie 17/2018[ ]4131 kB
Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 16_2018.pdf)Zarządzenie 16/2018[ ]4187 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018