joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 27/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Punkt Informacji Prozdrowotnej".

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 27_2018.pdf)Zarządzenie 27/2018[ ]4308 kB

Zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy". 

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 26_2018.pdf)Zarządzenie 26/2018[ ]4391 kB

Zarządzenie Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 17_2018.pdf)Zarządzenie 17/2018[ ]4131 kB
Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 16_2018.pdf)Zarządzenie 16/2018[ ]4187 kB
Zarządzenie Nr 15/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 15_2018.pdf)Zarządzenie 15/2018[ ]4224 kB
Zarządzenie Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie współpracy z miastami parterskimi.
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 14_2018.pdf)Zarządzenie 14/2018[ ]4207 kB
Zarządzenie Nr 13/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 13_2018.pdf)Zarządzenie 13/2018[ ]4209 kB

Zarządzenie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 12_2018.pdf)Zarządzenie 12/2018[ ]4475 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018