joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 11/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Cafe Senior Raj" - Centrum Aktywności Seniora.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 11_2018.pdf)Zarządzenie 11/2018[ ]233 kB

Zarządzenie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018.

Zarządzenie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 422/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów" oraz „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2018”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 2_2018.pdf)Zarządzenie 2/2018[ ]365 kB

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w ramach otwartego konkursu ofert.

Protokół sporządzony na okoliczność przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 427/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 427_2017.pdf)Zarządzenie 427/2017[ ]803 kB

Zarządzenie Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów" oraz "Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2018".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 422_2017.pdf)Zarządzenie 422/2017[ ]4410 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018