joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 107-2017.pdf)Zarządzenie 107/2017[ ]2855 kB

Zarządzenie Nr 60/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 61/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2017.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 61_2017.pdf)Zarządzenie 61/2017[ ]98 kB
Download this file (Załącznik do Zarządzenia 61_2017.pdf)Załącznik do zarządzenia[ ]1043 kB

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 4_2017.pdf)Zarządzenie 4/2017[ ]90 kB

Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2017 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 303/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 3_2017.pdf)Zarządzenie 3/2017[ ]204 kB

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 351_2016.pdf)Zarządzenie 351/2016[ ]887 kB

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 350_2016.pdf)Zarządzenie 350/2016[ ]863 kB

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 349_2016.pdf)Zarządzenie 349/2016[ ]841 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018