joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2017".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 135_2017.pdf)Zarządzenie 135/2017[ ]3035 kB

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 129_2017.pdf)Zarządzenie 129/2017[ ]3197 kB

Zarządzenie Nr 108/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 108-2017.pdf)Zarządzenie 108/2017[ ]3035 kB

Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 107-2017.pdf)Zarządzenie 107/2017[ ]2855 kB

Zarządzenie Nr 60/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 61/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2017.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 61_2017.pdf)Zarządzenie 61/2017[ ]98 kB
Download this file (Załącznik do Zarządzenia 61_2017.pdf)Załącznik do zarządzenia[ ]1043 kB

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 4_2017.pdf)Zarządzenie 4/2017[ ]90 kB

Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2017 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 303/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 3_2017.pdf)Zarządzenie 3/2017[ ]204 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018