joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 348_2016.pdf)Zarządzenie 348/2016[ ]1190 kB

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 347_2016.pdf)Zarządzenie 347/2016[ ]1324 kB

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 346_2016.pdf)Zarządzenie 346/2016[ ]1129 kB

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), art. 126 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), oraz art. 4 ust.1 i art. 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 303_2016.pdf)Zarządzenie 303/2016[ ]10089 kB

Zarządzenie nr 188/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 188_2016.pdf)Zarządzenie 188_2016.pdf[ ]418 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 227_2016.pdf)Zarządzenie 227/2016[ ]540 kB

Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2016.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie nr 21.pdf)Zarządzenie nr 21[ ]577 kB
Download this file (Załącznik do Zarządzenia Nr 1.doc)Załącznik do zarządzenia nr 21[ ]304 kB

Zarządzenie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2016.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie  nr 2_2016.pdf)Zarządzenie nr2/2016[ ]564 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018