joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 198/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 198_2018.pdf)Zarządzenie 198/2018[ ]139 kB

Zarządzenie Nr 182/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 182_2018.pdf)Zarządzenie 182/2018[ ]392 kB

Zarządzenie Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 183_2018.pdf)Zarządzenie 183/2018[ ]659 kB

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 180_2018.pdf)Zarządzenie 180/2018[ ]2737 kB

Zarządzenie Nr 179/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 179_2018.pdf)Zarządzenie 179/2018[ ]2496 kB

Zarządzenie Nr 163/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie oświaty i wychowania.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 163_2018.pdf)Zarządzenie 163/2018[ ]2477 kB

Zarządzenie Nr 162/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 162_2018.pdf)Zarządzenie 162/2018[ ]2506 kB
Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 148_2018.pdf)Zarządzenie 148/2017[ ]2833 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018