joombig banner rotation images

Menu

Każdego roku Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa zostaje objętych kilkadziesiąt wydarzeń i przedsięwzięć  o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim lub międzyanrodowym. Patronat przyznawany jest celem podkreślenia rangi i szczególnego charakteru wydarzeń, imprez a także pulikacji skierownych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta Bełchatowa, zaś ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Bełchatowa.

 

Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa jest tytułem honorowym, przyznawany celem podkreślenia rangi i szczególnego charakteru wydarzeń, imprez a także publikacji mających zasięg lokalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta Bełchatowa, zaś ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Bełchatowa.

 

Jak otrzymać Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa? Jakie dokumenty, gdzie i kiedy należy złożyć? Jakie przywileje i zobowiązania łączą się z otrzymaniem Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa? Odpowiedzi na powyższe pytania, a także wiele innych można znaleźć w Regulaminie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa, który zamieszczony jest poniżej. Wskazówek udziela również pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie pod numerem telefonu: 44 733 51 63 lub/i 44 733 51 09.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018