joombig banner rotation images

Menu

 W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej w formie:

· opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

·  specjalistycznej; 

·  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stworzona została ona głównie z myślą  o dzieciach, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

 

Poniżej wykaz placówek wsparcia dzienego funkcjonujących na terenie Miasta Bełchatowa.

 

Lp. Nazwa placówki Nazwa i adres podmiotu prowadzącego placówkę

Adres siedziby placówki

REGON

 

Telefon

 

1.

Świetlica Środowiskowa   „Promyk”

Świetlica Socjoterapeutyczna

„STER”

prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

       ul. Dąbrowskiego 2         

97-400 Bełchatów

gmina Miasto  Bełchatów

Świetlica Środowiskowa „Promyk”

97- 400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 2

Świetlica Socjoterapeutyczna „STER”

 97- 400 Bełchatów

ul. Okrzei 1 a

004700711

MOPS

/44/ 635 28 97

STER

/44/632 22 29

Promyk

/44/ 633 90 49

2. Świetlica Środowiskowa „Arka” Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie

97- 400 Bełchatów

os. 1 Maja 4 a

590526050

/44/ 632 58 00

3.

Świetlica Środowiskowa „Przystań"

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "PRZYSTAŃ"

97- 400 Bełchatów

ul. Hubala 2

592184317

516 045 250

516 045 260

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018