joombig banner rotation images

Menu

Z dniem 1 stycznia 2015 roku werszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która  określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny jak również sposób przyznawania im uprawnień - zapoznaj się ustawą i rozporządzeniem.

Karta Dużej Rodziny umożliwia wszystkim rodzinom wielodzietnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które przystąpiły do programu, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia kulturalne,  wystawy czy bilety do muzeów

- wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny tutaj

 

Uwaga!!!

 

Od 1 sierpnia 2017 roku zmienił się wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzone zostały 3 nowe wzory oświadczeń (oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej oraz oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka).


Aby  otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy wypełnić  wniosek  (nowy wzór wniosku do pobrania) - stronę 3 powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek i złożyć go w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, budynek B, I pietro, pok. nr 12-13, tel. 44 733 51 59  wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa niżej, potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)     w przypadku rodzica  – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (nowy wzór oświadczenia do pobrania) .
2)     w przypadku dzieci w wieku powyższej 18 roku życia –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (nowy wzór oświadczenia do pobrania)
3)     w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka;
4)     w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (nowy wzór oświadczenia do pobrania)

Wniosek o wydanie Karty dostępny jest  na stronie interentowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny – Czym jest Karta Dużej Rodziny? – Do pobrania oraz w w/w Zespole.
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  oraz Wojewoda Łódzki zapraszają instytucje publiczne i  przedsiębiorców do dołączenia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są tutaj oraz tutaj.

 

Działasz na terenie całego kraju -  skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych Panią Joanną Jończyk, tel. 732 988 477, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Działasz lokalnie - Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych. Skorzystaj z wykazu kontaktów do negocjatorów wojewódzkich: https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/kontakty_wojewodzkie_kdr.jpg

 

Dodatkowe   informacje nt. Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl,  www.empatia.mpips.gov.pl  oraz www.lodzkie.eu w zakładce Karta Dużej Rodziny.


Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.