joombig banner rotation images

Menu

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, informuje właścicieli działek na terenie miasta Bełchatowa położonych nad rzeką Rakówką w następujących kilometrach:

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”. Konsultacje będą prowadzone w terminie: 5-19 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 lipca 2014 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.

oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 93/ 2014

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 19.05.2014 r.

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dniu 07 maja 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice, złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 8.000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej" w formie wsparcia.

>>> Protokół - czytaj całość <<<

 PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

tel.(044) 733-51-37 fax 733-51-40

zaprasza

do składania ofert na

 

Opracowanie

Programu i Harmonogramu Działań Promocyjno-Informacyjnych dla terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa z użyciem aplikacji mobilnej Bełchatów Invest Planner na lata 2014-2016.

na potrzeby projektu

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa Czapliniecka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Załączniki:
Download this file (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.doc)Załącznik nr 1 do ogłoszenia[ ]63 kB

W dniu 25 marca 2014 roku fundacja Fabryka Aktywności Młodych, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 49/7 w Gorzowie Wielkopolskim, złożyło wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 2.890,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych/, wraz z ofertą realizacji zadania pod nazwą ,, Bełchatów Fabryką Dobra”.

Przedłożona oferta została zamieszczona na okres 7 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 07 kwietnia 2014 roku w:

Ogłoszenie decyzji

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w 2014 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej, z zabezpieczeniem środków finansowych, jak poniżej:

- kultury fizycznej i sportu (926)- 15.000,00 zł / słownie: Piętnaście tysięcy złotych /

wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2014.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020