joombig banner rotation images

Menu

 

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:
ul. Kościuszki 1
Kancelaria Prezydenta >> kontakt
Wydział Organizacyjny >> kontakt
Wydział Finansowy >> kontakt
Wydział Inwestycji >> kontakt
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta >> kontakt
Wydział Geodezji i Architektury >> kontakt
Wydział Spraw Lokalowych >> kontakt
Wydział Oświaty >> kontakt
Wydział Rozwoju Miasta >> kontakt
Zespół ds. Budżetu >> kontakt
Zespół ds. Informatyki >> kontakt
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia >> kontakt
Zespół ds. Zamówień Publicznych >> kontakt
Zespół Obsługi Prawnej >> kontakt
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych >> kontakt
Służba BHP >> kontakt
Zespół ds. Informacji Społecznej >> kontakt
Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska >> kontakt
Stanowisko ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT >> kontakt
Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji >> kontakt
Inspektor Ochrony Danych >> kontakt
Audytor Wewnętrzny >> kontakt
ul. Kościuszki 15
Wydział Promocji, Kultury i Sportu >> kontakt
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych >> kontakt
Centrum Informacji Turystycznej >> kontakt
ul. Czyżewskiego 7
Rewident >> kontakt
Urząd Stanu Cywilnego >> kontakt
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych >> kontakt
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >> kontakt
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi >> kontakt
Wydział Skarbu Miasta >> kontakt

 

 

 

 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018