joombig banner rotation images

Menu

Odnosisz znaczące sukcesy artystyczne? Możesz się ubiegać o stypendium miasta Bełchatowa. Termin składania wniosków mija 10 października, warto się więc pośpieszyć.

 

Miasto wspiera młodych artystów. Każdego roku, aby pomóc im rozwijać swoje pasje, doskonalić warsztat czy realizować projekty i marzenia, przyznaje stypendia. Prezydent Mariola Czechowska wyróżnia nim tych bełchatowian, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów. Nagradzani są różnorodni artyści – począwszy od muzyków, plastyków, fotografów przez tancerzy i aktorów po literatów czy filmowców. Doceniania są również ci, którzy podejmują się organizacji różnorodnych artystycznych przedsięwzięć.

 

- Warto wspierać tych, którzy przy okazji realizacji swojej pasji, tworzą coś, co służy również innym. To wspaniale, że w Bełchatowie jest tylu młodych artystów, którzy chcą się realizować poprzez sztukę i tworzyć historię naszego miasta. Stypendium ma być wyrazem uznania dla ich osiągnięć i talentu” – mówi Mariola Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa.

 

Szansa na grant stoi teraz przed kolejnymi bełchatowianami. Miasto przyjmuje właśnie wnioski o stypendia. Mogą je składać sami zainteresowani, a także Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia i instytucje kultury działające na terenie naszego miasta. Do wypełnionego wniosku, który można pobrać z załącznika poniżej lub TUTAJ, trzeba też dołączyć rekomendację, życiorys i portfolio. Potrzebna jest także propozycja projektu – to właśnie na jego realizację będzie przyznane stypendium. Zgodnie z regulaminem jego wysokość może się wahać od 500 zł do 2 000 zł.  Wypłacane jest ono jednorazowo.

 

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 października. Czekają na nie pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie – budynek przy ul. Kościuszki 15, pokój 22. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 44 733 51 01 albo w regulaminie, który można pobrać z załącznika poniżej lub TUTAJ.  

 

 

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018