joombig banner rotation images

Menu


28 lutego w Muzeum Regionalnym zostanie otwarta wystawa o KaczkowskichW środę, 28 lutego o godz. 12.00 w Muzeum Regionalnym zostanie otwarta wystawa „Kaczkowscy. Niepokorni patrioci”. Zwiedzający będą mieli okazją nie tylko poznać historię XIX-wiecznych właścicieli Bełchatowa, ale także zobaczyć budowaną specjalnie na wystawę makietę. Ekspozycję będzie można oglądać do końca maja 2018 roku.


Kaczkowscy były właścicielami miasta od 1820 roku, kiedy to najstarszy z nich, Leon, kupił Bełchatów jako własność prywatną i został pierwszym jego burmistrzem. Po śmierci Leona, rządy objął jego brat, Stanisław. Był postacią niezwykle ciekawą. Był posłem na sejmy Królestwa Kongresowego w latach 1820, 1825 i 1830, należał do tzw. kaliszan, czyli opozycji braci Niemorowskich. Warto nadmienić, że ich liberalne koncepcje wzbogacił pomysłami rozwoju ekonomicznego rozwoju handlu i zakładania fabryk. W okresie powstania listopadowego przeciwstawiał się dyktaturze gen. Józefa Chłopickiego, krytycznie oceniał działalność rządu powstańczego i armii. W proteście złożył mandat poselski i wrócił do Chojnego (ziemia sieradzka), skąd nadzorował bełchatowski majątek. Kilka lat po upadku powstania listopadowego, majątek i Bełchatów przekazał swojemu synowi, Ludwikowi. I tu, jak mówi Marek Tokarek, dyrektor Muzeum Regionalnego, rozpoczyna się kolejny, ważny dla rozwoju miasta etap.

Wystawę "Kaczkowscy. Niepokorni patrioci" będzie można oglądać do końca maja- Ludwik w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Bełchatowa. To za jego rządów w mieście powstawały zakłady tkackie, panuje coraz większy porządek. Poza tym z funduszy pożyczkowych w mieście wybudowanych zostaje 30 kamienic czynszowych. Ponadto założone zostaje Towarzystwo Przyjaciół Szkół Elementarnych, powstaje pierwsza w mieście parafia ewangelicko-augsburska – wyjaśnia dyrektor Tokarek.

Po Ludwiku miastem rządził jego syn, Edward, ale to już sięga czasów Powstania Styczniowego i to wiąże się z tematem wystawy „Kaczkowscy. Niepokorni patrioci”. W 1863 roku podczas działalności oddziałów Oxińskiego i Turczynowicza na terenie Bełchatowa i okolic, Kaczkowscy bardzo aktywnie uczestniczą w powstaniu. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentach i książkach, chociażby Apoloniusza Zawilskiego. Za tę działalność i aktywność (powstańcom, którzy stacjonowali w lasach parzeńskich, dostarczali broń, kożuchy i żywność) kary nałożone przez carską Rosję były jednoznaczne, a dokładnie konfiskata majątku oraz praw miejskich. Cały majątek Kaczkowskim odebrano i zlicytowano w 1867 roku, sam Bełchatów natomiast w ramach tzw. ustawy miejskiej został w 1870 roku  pozbawiony praw miejskich i włączony jako osada wiejska do gminy Bełchatówek (gubernia piotrkowska). Przypomnijmy, że prawa miejskie Bełchatów odzyskał dopiero 1 stycznia 1925 roku rozporządzeniem Rady Ministrów RP z dnia 22 grudnia 1924 r. o utworzeniu gminy miejskiej "Bełchatów" w powiecie piotrkowskim. (Dz.U. z 1924 nr 116 poz. 1035). 

Jak widać po tych kilku zaledwie wzmiankach, losy Kaczkowskich są doskonałym przykładem patriotyzmu w trudnych czasach zaborów. Jak mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa, dla współczesnych znajomość ich historii może być doskonałą lekcją szczególnie teraz, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


Bełchatów w setną rocznicę odzyskania niepodległości [FILM]

Na wystawie Kaczkowscy. Niepokorni patrioci" będzie można obejrzeć m.in. makietę dworu Olszewskich - Ludwik uczy nas, że ciężka i solidna praca, wywiązywanie się z obowiązków dnia codziennego, przekłada się na solidność funkcjonowania całego państwa. Z kolei Stanisław pokazuje, że aby zbudować państwo, musimy pamiętać o tym, że wszyscy bierzemy za nie odpowiedzialność. To są dwa skrajne modele, które pokazują, że niepodległość budowana na samym dole, w naszych domach i miastach, jest tak samo ważna jak ta wielka, budowana na salonach politycznych. Bracia Kaczkowscy to wspaniały przykład tego, czym jest patriotyzm i w jaki sposób dbać o własny kraj – wyjaśnia wiceprezydent Politański.

Kaczkowscy, mimo ucisków w zaborze rosyjskim, prężnie rozwijali kulturę techniczną i kapitalizm i brali udział w powstaniu – to czyni ich wielkimi patriotami – niepokornymi wobec władzy zaborcy. Wystawa „Kaczkowscy. Niepokorni patrioci” zostanie otwarta w Muzeum Regionalnym w środę, 28 lutego o godz. 12.00. Zwiedzający ją będą mogli zobaczyć przygotowywaną przez pracowników muzeum makietę a na niej dwór, któremu obecny dziś kształt nadali bohaterowie wystawy (poprzedni właściciele, czyli Rychłowscy zbudowali dwór parterowy, a Kaczkowscy zamienili go na dwór murowany i piętrowy). Poza przebudową dworu będzie można także ulicę Kościuszki i inne ważne miejsca w Bełchatowie.


Poza tym sporo dokumentów na temat Leona, Stanisława i Ludwika Kaczkowskich, nie zabraknie także zdjęć. Poza tym wystrój muzeum, typowo dworski, także będzie nawiązywał do tamtych czasów. Wystawę będzie można zwiedzać do końca maja.   

 

AP

 

Wystawę będzie można oglądać do końca maja 2018 roku
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019